Välkommen till vår sida för dig som är jurist! Här har vi samlat information som rör just din yrkesroll. Du får till exempel råd om lön och tips om möjliga banor i arbetslivet för dig som är jurist.

Vad tjänar en jurist?

Lön som jurist

Lön som jurist

Här hittar du medellöner i respektive sektor.

Löneuppgifterna bygger på uppgifter från Juseks löneenkät 2018. Vill du få mer detaljerade uppgifter gå in på Saco Lönesök.

42 000 kr Medellön kommunal sektor Källa: Löneuppgifter från Juseks löneenkät.
42 500 kr Medellön statlig sektor Källa. Löneuppgifter från Juseks löneenkät
53 000 kr Medellön privat sektor Källa: Löneuppgifter från Juseks löneenkät

Så mår Jurister på jobbet

Bland Juseks medlemsgrupper är Juristerna de som otvetydigt arbetar mest. De är generellt trygga i sin anställning och nöjda med sina arbetsuppgifter men däremot är stressnivån mycket hög. De könsmässiga skillnaderna i gruppen är betydande när det kommer till stressen och pressen i arbetslivet.

3/4

är mycket engagerade i sitt arbete.

36%

av kvinnorna hinner med sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid. Jämfört med 44 procent av männen.

35%

av kvinnorna lider av negativ jobbstress. Jämfört med 29 procent av männen.

7/10

är nöjda med inflytandet över hur arbetsuppgifterna ska skötas.

Jurist

För dig som är jurist

Vi är Sveriges största fackförbund för jurister och har stenkoll på din arbetsmarknad. Vi kan stötta dig i alla frågor som rör ditt arbetsliv, och finns här för dig oavsett om du är student eller yrkesverksam.

Kontakta en karriärrådgivare

Tretton procent av alla jurister inte alls är nöjda med sitt arbete. Och en av fem har känt sig illa till mods på jobbet de senaste dagarna. För dig som vill få till en skillnad rekommenderar vi Juseks karriärrådgivning. Prata med en rådgivare för att få råd hur du kan förbättra din situation.
Läs mer och boka rådgivning

Praktik för jurister

De flesta jurister jobbar inom rättsväsendet, på advokatbyråer eller inom övrig offentlig förvaltning. Det är även vanligt att jobba på till exempel banker eller försäkringsbolag. Att det finns så många möjliga arbetsplatser betyder även att du har stora valmöjligheter när du som jurist ska söka praktik!
Vill du ha tips om hur du ska göra när du söker praktikplats? Behöver du inspiration till hur du lyfter fram dina styrkor på bästa sätt? Då kan vi hjälpa dig! Eftersom du som jurist har många möjliga arbetsplatser är det bra att tänka brett när du söker praktik. Är du nyfiken på att jobba som advokat? Eller är jobbet som åklagare mer lockande? Kanske vill du hellre jobba på bank? Försök att komma på vilken väg som intresserar dig mest, och utgå ifrån det när du söker praktik.
Läs mer om praktik

Avräkning vid anställningens upphörande

Ett vanligt förekommande problem när en biträdande jurist ska avsluta sin anställning är hur pågående uppdrag ska hanteras när hen slutar på advokatbyrån men vill fortsätta sin verksamhet.
Jusek har tagit fram en broschyr där vi går igenom de problem som brukar uppstå och ger förslag på hur de kan hanteras. Förhoppningsvis kan broschyren fungera som en utgångspunkt för diskussionen mellan arbetsgivaren och den anställde.
Läs och ladda ner broschyren

Professionsföreningen

Välkommen till professionsföreningen för dig som är jurist! Här kan du se vilka som har valts till representanter för din förening. Dessutom kan du läsa om föreningens arbete för att utveckla ditt yrke.
För dig som är jurist