Rapport: Lärande i arbetet förbättrar systemvetares arbetsmiljö

Endast hälften av systemvetarna* får utlopp för sin kreativitet och endast två av tre upplever att de lär sig nytt i arbetet. Det gör systemvetarna mindre nöjda med jobbet. Det visar Juseks omfattande kartläggning av systemvetarnas arbetsmiljö.

- De flesta systemvetare anser att de har en god arbetsmiljö. Det innebär att de arbetsgivare som vill rekrytera de bästa talangerna inte bara måste erbjuda en marknadsmässig lön utan också ett högt välbefinnande arbetet. Att stimulera lärandet i arbetet är en avgörande åtgärd för att förbättra systemvetarnas arbetsmiljö ytterligare, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.

Systemvetarna är Juseks minst stressade utbildningsgrupp. Men det finns utmaningar. Endast hälften får utlopp för sin kreativitet och endast två av tre anser att de lär nytt i arbetet. Var tredje har inte tid att återhämta sig efter en period med mycket jobb och två av tio har svårt att sova på grund av tankar på jobbet. Kartläggningen påvisar ett tydligt samband: de systemvetare som är stressade har också ett lägre välbefinnande.

Viktigaste arbetsmiljöfaktorer för att förbättra IT- akademikernas välbefinnande i arbetet:

  1. Lärande i arbetet
  2. Möjlighet till återhämtning efter en period med mycket jobb
  3. Att verksamheten bedrivs effektivt
  4. Inflytande över vilka arbetsuppgifter som ska utföras
  5. Löpande stöd av närmaste chef
  6. Skälig lön som avspeglar arbetsinsatsen


*Vid tidpunkten för kartläggningen hette medlemsgruppen systemvetare.
Läs hela rapporten