Är du IT-akademiker? Då har vi koll på din arbetsmarknad! Här hittar du information och tips som rör till exempel lön och praktik.

Professionsförening

Här hittar du som är IT-akademiker information om din professionsförening. Du kan läsa om föreningens arbete och uppdrag samt se vilka som har valts till representanter för din förening. Välkommen!
För dig som är IT-akademiker

Lön för dig som är IT-akademiker

Hur mycket tjänar en IT-akademiker/systemvetare? Vi vet. Vi har Sveriges bästa lönestatistik och kan därför hjälpa dig när det är dags för lönesamtal!

Praktik för dig som är IT-akademiker

De flesta IT-akademiker jobbar inom IT-branschen. Det finns dock andra möjligheter också för dig som är IT-akademiker! Därför är det bra att tänka brett när du söker praktik eller jobb.

Systemvetare blir IT-akademiker

Förbundsstyrelsen har, efter förslag från professionsföreningen, beslutat att den utbildningsgrupp hos Jusek som du tillhör ska byta namn till IT-akademiker.
Det har under flera år har pågått diskussioner kring att ersätta benämningen systemvetare med något som inkluderar fler med akademisk utbildning inom IT-området. Såväl Juseks tidigare IT-sektion, nuvarande professionsförening och Juseks marknadsförare på högskolor och universitet menar att benämningen systemvetare är problematiskt eftersom det allt som ofta uppstår frågor kring vilka som kan bli medlemmar i Jusek. Vad gäller för dem som inte har gått det systemvetenskapliga programmet men som har liknande utbildning och samma yrken?
Utbildningar byter också namn emellanåt och för att kunna följa med utvecklingen inom IT-branschen och uppfattas som relevanta för alla med likartade utbildningar och kompetenser så beslöt Juseks förbundsstyrelse i november 2018 att ersätta Juseks utbildningsgrupp för systemvetare med en utbildningsgruppen för IT-akademiker, ett namn som fler kan känna tillhörighet med.
Det innebär att du som är systemvetare och tidigare tillhört gruppen systemvetare numera tillhör Juseks utbildningsgrupp IT-akademiker.
Exempel på tre-åriga IT-utbildningar