Stöd när du söker jobb

Här får du tips på organisationer som kan stötta dig när du söker jobb.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ger stöd till dig som är arbetslös och inte har någon annan sysselsättning. Om du får a-kassa (arbetslöshetsersättning) måste du ha kontakt med Arbetsförmedlingen samtidigt som du aktivt söker jobb.

Arbetsförmedlingen kan stötta dig på flera sätt och utgår från din personliga situation. Alla deras tjänster är gratis och de har kontor över hela landet. På deras hemsida kan du läsa mer och hitta ditt närmaste kontor.

Det är bra om du registrerar dig och dina meriter på Arbetsförmedlingens hemsida innan du besöker dem. Då är de förberedda vid mötet och ni kan fokusera på jobbsökande och rådgivning. 

Etableringsprogrammet

Som arbetslös kan du skriva in dig vid Arbetsförmedlingen och delta i Etableringsprogrammet. Etableringsprogrammet är till för asylsökande och anhöriginvandrare som är kommunplacerade. Etableringsprogrammet ska hjälpa dig att så snabbt som möjligt lära dig svenska, komma närmare arbetsmarknaden och klara att försörja dig själv. Det pågår under två år och innehåller bland annat utbildning och praktik.

Eures-rådgivare

Om du är EU- eller EES-medborgare får du inte delta i Etableringsprogrammet. I stället kan du få kontakt med speciella Eures-rådgivare på Arbetsförmedlingen. Läs mer om det här.

Information Sverige

Information Sverige är en sida för dig som är ny i Sverige. Där kan du läsa om det svenska samhället. Där hittar du information om till exempel:

  • bostad
  • sjukvård
  • utbildning
  • dina rättigheter
  • myndigheter som du lär komma i kontakt med under din första tid i Sverige

Där kan du även leta efter lediga jobb, din närmaste vårdcentral och skolor. Informationen finns på många olika språk.

Vill du ha fler tips?

Här är andra sidor som kan hjälpa dig när du söker jobb eller när du vill ha information om att leva och jobba i Sverige: