Starta eget företag

Funderar du på att starta eget företag? Oavsett om du har erfarenhet sen tidigare eller om du börjar från början kan vi hjälpa dig.

I Sverige finns det fyra olika typer av företag. Vilken typ som passar dig bäst beror på din ekonomi, dina förutsättningar och vilken trygghet och möjlighet du vill ha. Här har vi listat de olika sorterna. Du får även tips på var du kan vända dig för att få stöd när du vill starta eget företag.

Enskild näringsverksamhet (enskild firma)

 • Inga krav på kapitalinsats. Med kapitalinsats menas pengar som du själv måste investera i företaget.
 • Passar dig som vill starta företag ensam.
 • Ingen tydlig gräns mellan företagets ekonomi och din egen privata ekonomi.
 • Du har personligt ansvar för företaget.

Handelsbolag och kommanditbolag

 • Inga krav på kapitalinsats. Med kapitalinsats menas pengar som du själv måste investera i företaget.
 • Ni måste vara minst två personer som startar företaget.
 • Personligt och solidariskt ansvar. Det betyder att ni med er privata ekonomi är ansvariga för företagets skulder och avtal. Det innebär även att ni personligen kan tvingas betala tillbaka företagets skulder.

Ett kommanditbolag är en typ av handelsbolag, fast med annorlunda ansvarsfördelning. För att starta ett kommanditbolag behöver ni fortfarande vara minst två personer. Skillnaden är att ni i ett kommanditbolag behöver utse en person med begränsat ekonomiskt ansvar och en person med obegränsat ekonomiskt ansvar.  Den med begränsat ekonomiskt ansvar har bara ansvar för det kapital som personen har investerat i företaget. Den med obegränsat ekonomiskt ansvar har ansvar för alla företagets skulder och förpliktelser.

Aktiebolag

 • Aktiekapital på minst 50 000 kronor krävs.
 • Ni kan vara en eller flera personer som startar och driver företaget.
 • Aktiebolag är en egen juridisk person. Det betyder att det i normalfallet är företaget, och inte ägarna personligen, som är ansvarigt för företagets skulder och förpliktelser.
 • Personligt ansvar är begränsat till aktiekapitalet. Det betyder att du i normalfallet bara är ansvarig för skulder som uppgår till den summa som du själv har investerat i företaget.

Ekonomisk förening

 • Ni måste vara minst tre personer som startar företaget.
 • Företaget ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
 • Alla ska vara delaktiga i verksamheten.
 • Ansvaret är begränsat till medlemsinsatsen.

Stöd och hjälp

Här kan du läsa om organisationer som kan hjälpa och stötta dig med att starta eget företag.