Bemannings- och rekryteringsföretag

Det finns många bemannings- och rekryteringsföretag i Sverige. De hjälper arbetsgivare att hitta personal och kan därför vara ett sätt för dig att hitta ett arbete.

Många får sitt första jobb genom bemannings- och rekryteringsföretag. Därför kan dessa företag vara till stor hjälp när du söker jobb i Sverige. Ofta går det snabbt från att jobbannonsen läggs ut till att någon anställs. Se därför till att ha regelbunden kontakt med ett eller flera rekryterings- och bemanningsföretag. 

Vad är ett rekryteringsföretag?

Ett rekryteringsföretag hjälper arbetsgivare med rekryteringen. Det betyder att det är rekryteringsföretaget som har hand om själva processen att hitta personer som kan passa för jobbet. Oftast är det även personal från rekryteringsföretaget som håller i anställningsintervjuerna, och först i slutet av processen träffar du personal från arbetsplatsen som du söker jobb hos.

Vad är ett bemanningsföretag?

Ett bemanningsföretag hyr ut personal till arbetsgivare. Det betyder att du är anställd hos bemanningsföretaget, men jobbar hos en av deras kunder. Ibland kan det vara så att du börjar med att vara anställd hos bemanningsföretaget och sedan blir anställd hos företaget som du jobbar hos. Kolla gärna upp att bemanningsföretaget är auktoriserat. Det betyder att de har kollektivavtal, det ger dig bättre anställningsvillkor.

Vilka företag ska jag hålla extra koll på?

Det finns väldigt många rekryterings- och bemanningsföretag. Här är en lista på företag som är specialiserade på invandrade akademiker: