Söka jobb i Sverige

Här får du tips om vad du ska tänka på när du söker jobb i Sverige. Många jobb i Sverige annonseras på internet. Jobbannonserna läggs antingen ut på arbetsgivarnas egna hemsidor, eller på hemsidor som samlar jobbannonser från flera olika arbetsgivare. Andra jobb tillsätts via kontakter, eller för att du råkar höra av dig vid rätt tillfälle, till exempel när en chef behöver fylla en lucka snabbt.

Hur ska jag tänka när jag söker jobb?

I Sverige är det vanligt att inte jobba med exakt det som din utbildning leder till. Arbetsmarknaden är ofta mycket bredare än vad man kan tro. Som jurist kan du till exempel jobba med administration på en myndighet. Då jobbar du inte som jurist, men du har ändå nytta av din kunskap om juridik. När du läser jobbannonser ska du därför titta på vilka erfarenheter som arbetsgivaren frågar efter. Om du känner att du uppfyller kraven och önskemålen i annonsen kan du söka tjänsten, trots att du inte har precis den utbildning som efterfrågas.

Föreläsningar om att söka jobb

Vill du lära dig mer om svensk arbetsmarknad och få råd om att söka jobb? Då kan du se våra föreläsningar här.

Överförbar kunskap

Du kanske inte tycker att du kan så mycket, eller att du inte har rätt erfarenhet för ett visst jobb. Det kan stämma i vissa fall, men ofta handlar det mer om synen på vad som är rätt erfarenhet. Du lär dig något av allt du gör, men det gäller att presentera det på rätt sätt.

Överförbar kunskap är saker du har lärt dig på ett ställe och som du kan få användning av i ett annat sammanhang. För att sammanställa din överförbara kunskap kan du rita fyra kolumner och fylla i:

  1. Vad har jag gjort i livet? Skriv ner de arbeten och ideella uppdrag du har haft, dina studier och dina intressen.
  2. Vilket ansvar hade jag på respektive uppdrag och vilka uppgifter genomförde jag? Här kan du till exempel skriva om du var kassör, skrev uppsats eller hade ansvar för något speciellt område i din bostadsrättsförening.
  3. Vad lärde jag mig som jag kan ha nytta av i andra sammanhang? 
    Skriv till exempel om du lärde dig att hantera stress, föreläsa, göra research eller att leda andra.
  4. Vad bidrog jag med och vilka mål uppfyllde jag?
    Här kan du till exempel skriva att du tog fram ett nytt arbetssätt, ökade kundnöjdheten, eller ökade verksamhetens vinst eller hittade en ny infallsvinkel på ett forskningsområde.

För varje tjänst du söker kan du titta på listan och se hur beskrivningarna i kolumn tre stämmer överens med den kunskap och erfarenhet som du tror att tjänsten kräver. Kolumn fyra är konkreta exempel på hur du kan bidra till en verksamhet.

Vad har 
du gjort?

Vilka arbetsuppgifter?

Vad lärde 
du dig?

Vad bidrog 
jag med?

Arbeten

Cafébiträde Kundservice, 
stress
Ökade kund-nöjdheten med två procent 
  Handläggare Struktur, 
prioritera
Initiativtagare till 
nytt ärendesystem
 

Studier

Skrev uppsats Research, 
analysera
Ny infallsvinkel på 
forskningsområdet 
  Grupparbete

Samarbeta, möta deadline

Tog på mig en ledarroll

Ideella uppdrag

Kontaktperson Empati Besökarna kände 
sig sedda
  Ekonomiansvar i 
bostadsrättsförening
Budget, sköta bankkontakt Omförhandlade 
lånevillkoren 
 

Intressen

Matlagning Tidsplanering, kreativ Har startat en mat-cirkel med creolskt tema 
  Sjunger i kör Lyhörd, samspel Energi och entusiasm

 

All din erfarenhet räknas!

Alla dina erfarenheter är viktiga, även de du fick innan du kom till Sverige. Det kan dock hända att du måste förklara mer noga vad du kan, så att svenska arbetsgivare ska förstå. Du kan till exempel beskriva den svenska motsvarigheten till din utbildning och dina tidigare jobb. Om du vill ha hjälp med det kan du boka ett samtal med en av våra rådgivare.
Kontakta vår karriärrådgivning

Berätta vad just du kan

I Sverige är det inte så vanligt att berätta om kända professorer du har studerat för eller att beskriva olika utmärkelser i jobbansökan. Svenska arbetsgivare vill hellre att du berättar om dina erfarenheter, dina resultat och din personlighet. Använd tydliga exempel så att arbetsgivaren får en bild av vem just du är.

Här kan du ansöka om att bli medlem!