Lär dig svenska

Om du kan bra svenska är det lättare för dig att få ett jobb. Här får du tips på olika utbildningar där du kan lära dig svenska.

Alla kommuner erbjuder kurser i svenska. Utbildningen kallas ”Svenska för invandrare” och förkortas SFI. På vissa ställen finns även ”SFI med yrkesinriktning”. Om det finns ”SFI med yrkesinriktning” där du bor rekommenderar vi att du anmäler dig till det istället för vanliga SFI.

Undersökningar visar att chansen att få jobb ökar med 10 procent för utrikesfödda som har bra kunskaper i svenska. För dig som är akademiker ökar även lönen med 30 procent om du kan bra svenska. Det är även 25 procents högre chans att få arbete om du har studerat ”SFI med yrkesinriktning” jämfört med om du har studerat vanlig SFI.

Prata med din kontaktperson på kommunen och Arbetsförmedlingen för att fråga vilka utbildningar i svenska du kan gå. Det är bra om du kommer med egna förslag, eftersom kontaktpersonen inte alltid känner till alla utbildningar som finns. Du kan till exempel visa denna webb-text för din kontaktperson. 

Yrkesinriktad svenska

”SFI med yrkesinriktning” kan även ha andra namn, till exempel Yrkesinriktad svenska, SFX och Akademikerspåret. På kurserna får du lära dig yrkestermer inom ditt yrke. Du får även öva på att beskriva och presentera din bakgrund, ditt jobb och dina mål. Kurserna innehåller ofta studiebesök och projektarbeten. 

Kurserna är till för dig som redan har en yrkesutbildning. Du måste därför ha en färdig examen eller erfarenhet av yrket för att kunna söka kurserna.  

Du kan ha rätt till ekonomiskt bidrag och lån från CSN (Centrala studiestödsnämnden) under tiden du går en utbildning i svenska. Kontakta CSN för att få veta vad som gäller för just dig. 

Yrkesinriktad svenska finns än så länge inte på så många platser i Sverige. Men i Stockholm finns kurser inriktade mot flera olika yrkesområden. Läs mer om dem här. 

Korta vägen

Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning för dig som är invandrad akademiker. Förutom språk lär du dig bland annat om svensk arbetsmarknad, samhällskunskap och hur det går till när du söker jobb i Sverige. Utbildningen är sex månader lång. Den innehåller tre månaders undervisning och tre månaders praktik.

För att kunna gå utbildningen behöver du uppfylla några krav:

  • Du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen.
  • Du måste ha minst treårig högskoleutbildning från ett land utanför EU-området.
  • Det får inte ha gått mer än tre år sen du fick ditt uppehållstillstånd i Sverige.
  • Du behöver kunna prata grundläggande svenska eller mycket bra engelska för att kunna klara utbildningen och få hjälp på bästa sätt.
  • Du behöver ha datorkunskaper i Office-paketet.

Här kan du läsa mer om Korta vägen och få veta hur du ansöker till utbildningen där du bor: