Resepolicy och reseräkning

Här hittar du information om vår resepolicy. Du kan även läsa om vad din reseräkning måste innehålla för att du ska kunna få ersättning för dina utlägg under resan.

Vårt resereglemente följer Skatteverkets nivåer för oskattade traktamenten och bilersättningar. Enligt resepolicyn ska resor i 2:a klass väljas i första hand. Även lokala kommunikationssätt ska väljas framför taxi.

Om du ska boka resa med tåg eller flyg kan du ta hjälp av vår affärsresebyrå. De letar upp den mest kostnadseffektiva resan, samtidigt som du slipper egna utlägg för resan.

Vad ska min reseräkning innehålla?

Reseräkningen måste innehålla de uppgifter som behövs för att bestämma vilka ersättningar som ska betalas ut. Din reseräkning måste ha kommit in till kansliets ekonomifunktion inom tre månader efter din resa.

Tänk på att du kan behöva lämna in underlag för dina utlägg. Spara därför alltid originalkvitton! Det gäller till exempel:

  • Taxikvitton och färdbiljetter
  • Kvitton för logikostnader
  • Intyg för förlorad arbetsinkomst

Ersättning för resekostnad

Har du utlägg för resa med egen bil eller taxi? Då kan du få ersättning för kostnaden i följande fall:

  • När resan görs på en färdsträcka som inte trafikeras av färdmedel i reguljär trafik.
  • För lokal resa som börjat eller slutat mellan klockan 22.00 och 06.00.
  • Bilersättning utgår med 18,50 kronor per mil.

Traktamente

Vid övernattning som du har betalat med eget utlägg får du ersättning för logikostnaden. Om frukost ingår ska räkningens belopp minskas med frukostavdrag för varje natt.

Tjänsteresa med övernattning utan kostnad för Jusek ger dig rätt till ett nattraktamente på 110 kronor per natt. Det gäller om du ordnar med privat övernattning, som alltså inte kostar Jusek någonting. Nattraktamente utgår inte vid övernattning i sov- eller liggvagn eller när Jusek erbjuder fri logi.

Du kan även ha rätt till dagtraktamente. Det gäller vid så kallad flerdygnsförrättning, alltså resa som sträcker sig över flera dagar och kräver övernattning. Då är ersättningen 220 kronor för hel dag och 110 kronor för del av dag. Som del av dag räknas förrättning påbörjad efter klockan 12.00. Samma sak gäller om förrättningen avslutas före klockan 19.00.

För att dagtraktamente ska utgå krävs även att förrättningen stäcker sig fem mil utanför boendetätorten eller placeringsorten. Det är den kortaste vägen som räknas. Vid kortare konferensresor på färjor, till exempel tur och retur till Finland, tillämpas svenskt traktamente.

Mall för reseräkning

Vi har tagit fram en mall för reseräkning och en mall för utbetalningsorder som du kan använda dig av. 
Mall för reseräkning>> 
Mall för utbetalningsorder>>