Rekrytera medlemmar

Ju fler medlemmar, desto större inflytande får din lokala fackliga organisation på arbetsplatsen. Här har vi samlat tips på vad du kan tänka på i arbetet med att rekrytera nya medlemmar.

Så får du Jusek att synas

Vad kan du göra för att få Jusek att synas mer på din arbetsplats? Här får du konkreta tips för att hjälpa dig på vägen. Det underlättar dessutom arbetet med att rekrytera nya medlemmar, eftersom synligheten är A och O!

 • Kontakta varje nyanställd och presentera Jusek och Saco, eller Saco-S om du jobbar på en myndighet. Berätta vad vi står för och varför det är värdefullt att gå med i facket. Om du är på en större arbetsplats kan det vara bra att vara flera medlemmar som hjälps åt att fånga upp nyanställda. Berätta om verksamheten som ni bedriver på er arbetsplats, men även om de tjänster och förmåner som vi erbjuder i stort.
 • Delta i arbetsplatsintroduktionen för nyanställda. Förbered en kort presentation med ett bildspel som visar fördelarna med att vara medlem hos oss samt vad Jusek gör på er arbetsplats. Skapa bra kontakt med personalavdelningen för att få kunskap om och tillgång till introduktionsprogrammet för nyanställda.
 • Be att få tillgång till intranätet. Det är bra om Jusek får en särskild plats där, då det blir en naturlig plats att samla all facklig information. Om du får rätt att använda nyhetssidan blir det dessutom enklare att nå all personal.
 • Se till att Juseks representant finns med i arbetsplatsens jobbannonser.
 • Använd anslagstavlan! Där kan du sätta upp information om kommande möten, aktuell information om Jusek samt bilder och kontaktuppgifter till er som är förtroendevalda på arbetsplatsen.
 • Sätt upp skyltar för att visa var ni som är förtroendevalda finns.
 • Skicka medlemsmejl med information om aktuella frågor. Passa samtidigt på att uppmuntra till engagemang!
 • Sätt upp ett informationsbord, till exempel i anslutning till personalmatsalen eller fikarummet. Du behöver bara avsätta en kortare stund då och då för att dela ut informations- och rekryteringsmaterial.
 • Sätt upp broschyrställ och roll-ups.
 • Ordna möten om aktuella frågor. Till dem kan du även bjuda in någon chef, en ombudsman från oss eller en annan gäst.

Arbeta strategiskt

Hur ska du göra för att rekrytera nya medlemmar? Och hur gör du för att behålla de medlemmar som redan har gått med? Här får du tips om hur du kan jobba strategiskt med medlemsrekrytering!

Undersökningar visar att de vanligaste tillfällena för personer att bli medlemmar i fackförbund är när de börjar arbeta, när de upplever risk för arbetslöshet eller när de byter arbetsgivare. Över hälften av dem som går ur ett fackförbund fortsätter att vara med i a-kassan. Därför är det viktigt att vara tydlig med att de i så fall går miste om inkomstförsäkringen.

Här har vi gjort en lista på hur du kan tänka för att jobba strategiskt med att rekrytera nya medlemmar samt behålla de medlemmar som redan har gått med:

 • Analysera
  Gå igenom hur många anställda som finns inom våra medlemsgrupper, hur många som är potentiella medlemmar samt hur många som nyanställs per år på din arbetsplats. Hur sker medlemsrekryteringen i dag och vad kan förbättras? Varför har medlemmar valt att lämna?
 • Skapa en medlemslista
  Gör en medlemslista och se till att hålla den uppdaterad. Ha en dialog med arbetsgivaren, så att du kan få en lista med namn och personnummer över anställda inom våra medlemsgrupper. Stäm av den med vårt kansli, så har du en uppdaterad lista!
 • Tid och plats
  Fundera på i vilka sammanhang och på vilka platser som det är enklast att nå de anställda på din arbetsplats. Är det i samband med lunchen, vid fikarasten eller är det bäst att kalla till ett möte? Tänk på att det alltid är bäst med personliga möten, som kan kompletteras med kommunikation via e-post, affischer eller Facebook och Twitter.
 • Planera aktiviteter utifrån läget på arbetsplatsen
  Planera rekryteringsaktiviteter med utgångspunkt i arbetsgivarens verksamhet. Det kanske finns ett större intresse för fackliga frågor i samband med till exempel lönerevisionen, utvecklingssamtal eller om det är någon organisationsförändring på gång.
 • Engagera medlemmarna!
  Ta gärna hjälp av andra medlemmar. Tänk på att de bästa rekryterarna ofta är kollegor som pratar gott om sitt förbund med andra anställda.
 • Kontakta oss!
  Vi hjälper dig gärna! Kontakta vårt kansli om du vill anordna någon föreläsning eller annan aktivitet kring till exempel lön eller arbetsliv.

I vår samtalsguide kan du läsa hur du kan prata med dina kollegor och potentiella medlemmar.

Rekryteringswebbinarie

Här kan du se det rekryteringswebbinarium som Jennifier Andersson Sjögren och Mattias Niinisaari, ombudsmän på Jusek hade i november 2018.

Vill du ha rekryteringsmaterial?

I vår folder ”Våga fråga”får du fler tips som du kan ta hjälp av när du ska rekrytera nya medlemmar. 

I vår webbshop hittar du mer rekryteringsmaterial som du kan beställa till din arbetsplats.