Press och presskontakter

Som förtroendevald kan det hända att du får frågor från media ifall det händer något av allmänintresse på din arbetsplats. Här får du tips om vad du ska tänka på när du blir kontaktad av en journalist.

Det är alltid bra att hålla koll på vad som skrivs om Jusek i pressen. Här (länk till Jusek i media eller liknande) kan du hålla dig uppdaterad om både vad som skrivs om oss och vad vi själva har skrivit.

Har du frågor?

Om du har frågor när det gäller presskontakter kan du alltid vända dig till Hanna Birath, pressansvarig på Jusek.

Hanna Birath
Telefon: 08/070-665 29 55
E-post: hanna.birath@jusek.se

När journalister ringer

Har du blivit kontaktad av en journalist? Här får du råd om hur du ska agera!

1. Ta reda på vem som ringer och varför
När en journalist ringer är det bra att ta reda på vilken tidning, radiostation eller tv-kanal hen jobbar på. Fråga även i vilket sammanhang som intervjun är tänkt att publiceras eller sändas samt vilka frågor som journalisten vill ha svar på.

2. Vinn tid – be att få återkomma
Rör dig sig om enklare faktafrågor? Då kan du svara journalisten direkt. Men om du behöver tid att samla tankarna kan du be om att få återkomma och komma överens med journalisten om en tid. Det ger dig möjlighet att förbereda dig ordentligt samt informera de som behöver känna till intervjun. Kom ihåg att alltid ringa tillbaka inom utsatt tid!

3. Bestäm dig för ett huvudbudskap
Se intervjun som ett tillfälle att föra ut ditt budskap och tänk igenom vilka möjligheter intervjun ger. Bestäm dig för ett huvudbudskap och försök att formulera det på ett slagkraftigt sätt. För att göra det kan du försöka att tänka i rubriker.

Korta svar är ofta bra svar. Om inte du själv redigerar dina svar kommer någon annan att göra det år dig. Ett inslag i tv eller radio är sällan längre än två minuter. Gäller det en tidningsintervju kan dina svar ofta vara mer utförliga.

4. Lista tuffa frågor och tänkbara svar
Tänk igenom vilka frågor du kan få. Förbered korta och enkla svar som för fram ditt budskap. Om du uttalar dig i egenskap av representant för oss kan du stämma av med pressansvarig på Jusek om vad vi tidigare har sagt i samma fråga. Det kan hända att det redan finns formulerade budskap.

Tänk extra noga igenom vilka kritiska och tuffa frågor som du kan få. Förbered svar med tydliga exempel som illustrerar vad du menar. Om du har tid kan du även bolla tänkbara frågor och svar med en kollega.

5. Ta fram faktaunderlag och statistik
Bakgrundsfakta, statistik, illustrationer och tabeller ökar chansen för utrymme i media. Finns det underlag i form av siffror eller en undersökning kring det som journalisten vill prata om? Ta i så fall med det till intervjun. Det kan även vara bra att ge bakgrundsinformation om Jusek, eftersom det kan hjälpa journalisten att få bättre koll på Jusek som organisation.

Vad ska jag tänka på under intervjun?

I kontakten med media är det journalisten som bestämmer frågorna, men du bestämmer svaren. Här får du tips om vad du ska tänka på och hur du ska agera i en intervjusituation!

1. Ta kommandot!
Tänk på att journalister ofta bevakar ett stort antal ämnesområden. Det gör att det är du som är experten! Försök därför att ta kommandot och inleda med ditt huvudbudskap. Du kan till exempel säga: ”Enligt mig är det centrala i den här frågan…”. Genom att poängtera det som du anser är viktigast ökar chansen att journalisten frågar dig om det under intervjun. Är intervjun till en tidning kan du skriva ner några färdiga ståndpunkter, vilket kan öka chansen att journalisten tar med just det i sin artikel.

2. Säg det viktigaste först
Berätta inte allt i kronologisk ordning. Tänk nyhetsmässigt, det vill säga det viktigaste först. Börja med huvudbudskapet eller slutsatsen. Därefter går du in på förklaring och bakgrund. Förstärk gärna ditt budskap med konkreta exempel. Att prata i bilder och använda jämförelser är retoriska knep som fungerar bra i media. Undvik att använda facktermer. Det bästa sättet att hitta rätt nivå på det du säger är att tänka att du pratar direkt till läsarna eller tittarna. Var kortfattad och tala långsamt, särskilt i etermedia.

3. Återkom till budskapet
En bra metod att leverera budskap i en intervju är att använda broar. En bro innebär en övergång från ett svar till huvudbudskapet; ”Låt mig istället formulera det så här – budskapet”. Var inte rädd för att upprepa budskapet i olika sammanhang under intervjun.

Leverera huvudbudskapet så snart som möjligt i intervjun. Vänta inte på den rätta frågan. Om journalistens fråga inte har direkt med huvudbudskapet att göra så använd en bro; ”Men det centrala i den här fråga är istället – budskapet”.

4. Undvik spekulationer
Spekulationer hör inte hemma i en intervju. Prata bara om det du känner till och är säker på. Var inte rädd för att svara att du inte vet. Undvik att besvara frågor som bör besvaras av andra, till exempel ”Vad tror du att statsministern skulle tycka om…?”. Vill journalisten veta det får hen fråga statsministern. Var även försiktig om du blir tillfrågad om din personliga åsikt. Om du intervjuas i egenskap av företrädare för oss kommer din åsikt att uppfattas som vår ståndpunkt.

5. Säg inte ”inga kommentarer”
Om du säger ”inga kommentarer” låter automatiskt som att du har något att dölja. Det ger inte ett sympatiskt intryck i en intervju. Ibland går det dock inte att kommentera ett specifikt fall. Förklara i så fall varför du inte kan svara på frågan. Lyft sedan frågan till ett generellt plan så att journalisten får vår generella ståndpunkt.

6. ”Off the record” finns inte
Om du inte vill se det i tryck eller få det citerat – säg det inte! Allt du säger till en journalist ska du kunna se i en intervju och stå för. Det gäller även småprat före och efter intervjun.

7. Be att få läsa dina citat
Du har rätt att få läsa de citat som kommer att användas. Formulera det som ett erbjudande, där du vill hjälpa journalisten att kvalitetssäkra fakta, i stället för att kräva det. Begränsa rättelser till rena sakfel, oklarheter och uttalanden som du absolut inte kan stå för.