Rekrytera medlemmar i staten

Ju fler medlemmar, desto större inflytande får din lokala fackliga organisation på arbetsplatsen. Här har vi samlat tips på vad du kan tänka på i arbetet med att rekrytera nya medlemmar.

Så får du Saco-S att synas

Vad kan du göra för att få Saco-S att synas mer på din arbetsplats? Här får du konkreta tips för att hjälpa dig på vägen. Det underlättar dessutom arbetet med att rekrytera nya medlemmar, eftersom synligheten är A och O!

 • Kontakta varje nyanställd och presentera Saco-S. Berätta vad vi står för och varför det är värdefullt att gå med i facket. Om du är på en större arbetsplats kan det vara bra att vara flera medlemmar som hjälps åt att fånga upp nyanställda. Berätta om verksamheten som ni bedriver på er arbetsplats, men även om de tjänster och förmåner som vi erbjuder i stort.
 • Delta i arbetsplatsintroduktionen för nyanställda. Förbered en kort presentation med ett bildspel som visar fördelarna med att vara medlem hos oss samt vad Saco-S gör på er arbetsplats. Skapa bra kontakt med personalavdelningen för att få kunskap om och tillgång till introduktionsprogrammet för nyanställda.
 • Be att få tillgång till intranätet. Det är bra om Saco-S får en särskild plats där, då det blir en naturlig plats att samla all facklig information. Om du får rätt att använda nyhetssidan blir det dessutom enklare att nå all personal.
 • Se till att Saco-S representant finns med i arbetsplatsens jobbannonser.
 • Använd anslagstavlan! Där kan du sätta upp information om kommande möten, aktuell information om Saco-S samt bilder och kontaktuppgifter till er som är förtroendevalda på arbetsplatsen.
 • Sätt upp skyltar för att visa var ni som är förtroendevalda finns.
 • Skicka medlemsmejl med information om aktuella frågor. Passa samtidigt på att uppmuntra till engagemang!
 • Sätt upp ett informationsbord, till exempel i anslutning till personalmatsalen eller fikarummet. Du behöver bara avsätta en kortare stund då och då för att dela ut informations- och rekryteringsmaterial.
 • Sätt upp broschyrställ och roll-ups.
 • Ordna möten om aktuella frågor. Du kan även bjuda in någon chef, en ombudsman från oss eller en annan gäst.

Arbeta strategiskt

Hur ska du göra för att rekrytera nya medlemmar? Och hur gör du för att behålla de medlemmar som redan har gått med? Här får du tips om hur du kan jobba strategiskt med medlemsrekrytering!

Undersökningar visar att de vanligaste tillfällena för personer att bli medlemmar i fackförbund är när de börjar arbeta, när de upplever risk för arbetslöshet eller när de byter arbetsgivare. Över hälften av dem som går ur ett fackförbund fortsätter att vara med i a-kassan. Därför är det viktigt att vara tydlig med att de i så fall går miste om inkomstförsäkringen. 

Här har vi gjort en lista på hur du kan tänka för att jobba strategiskt med att rekrytera nya medlemmar samt behålla de medlemmar som redan har gått med: 

 • Analysera
 • Gå igenom hur många anställda som finns inom våra medlemsgrupper, hur många som är potentiella medlemmar samt hur många som nyanställs per år på din arbetsplats. Hur sker medlemsrekryteringen i dag och vad kan förbättras? Varför har medlemmar valt att lämna?
 • Skapa en medlemslista
 • Gör en medlemslista och se till att hålla den uppdaterad. Ha en dialog med arbetsgivaren, så att du kan få en lista med namn och personnummer över anställda inom våra medlemsgrupper. Stäm av den med vårt kansli, så har du en uppdaterad lista!
 • Tid och plats
 • Fundera på i vilka sammanhang och på vilka platser som det är enklast att nå de anställda på din arbetsplats. Är det i samband med lunchen, vid fikarasten eller är det bäst att kalla till ett möte? Tänk på att det alltid är bäst med personliga möten, som kan kompletteras med kommunikation via e-post, affischer eller Facebook och Twitter.
 • Planera aktiviteter utifrån läget på arbetsplatsen
 • Planera rekryteringsaktiviteter med utgångspunkt i arbetsgivarens verksamhet. Det kanske finns ett större intresse för fackliga frågor i samband med till exempel lönerevisionen, utvecklingssamtal eller om det är någon organisationsförändring på gång.
 • Engagera medlemmarna!
 • Ta gärna hjälp av andra medlemmar. Tänk på att de bästa rekryterarna ofta är kollegor som pratar gott om sitt förbund med andra anställda.
 • Kontakta oss!
 • Vi hjälper dig gärna! Kontakta vårt kansli om du vill anordna någon föreläsning eller annan aktivitet kring till exempel lön eller arbetsliv. 

Samtalsguide

Det bästa sättet att rekrytera nya medlemmar är genom personliga möten. Här har vi satt ihop en samtalsguide som du kan använda dig av när du ska prata med potentiella medlemmar. Du får tips om hur du kan argumentera och vad du ska tänka på under samtalet.

Det är bra om du lägger lite tid på att förbereda dig innan samtalet. Fundera på vem du ska träffa, vilka frågor som kan tänkas komma upp och vilket material du kan behöva ha med dig.  

Hur inleder jag samtalet?
Ett bra sätt att ta kontakt är att inleda med ”Hej, jag förstod av NN att du är nyanställd. Jag heter NN och är förtroendevald för Saco-S , har du tid några minuter?”. Därefter fortsätter du att prata om anställning, arbetsliv, löneutveckling med mera.

Frågor som väcker intresse
Saco-S lönepolitik och löneavtal för statlig sektor är ett viktigt rekryteringsargument. Diskutera gärna betydelsen av att utveckla verksamheten och var tydlig med hur viktiga våra medlemmar är för den fackliga verksamheten.

Ett annat starkt rekryteringsargument är inkomstförsäkringen. Frågan ”Skulle du klara dig på bara 20 025 kronor i månaden från a-kassan före skatt?” eller ”Vad innebär det för din ekonomi om du blir arbetslös?” kan öppna för fortsatt samtal.  

Andra frågor som du kan ställa är ”Vad behöver förbättras på arbetsplatsen?” eller ”Vilka frågor tycker du att det är viktigt att vi driver?”. Om du ställer öppna frågor, som kräver mer än ett ja eller nej som svar, får du mer information om vad personen är intresserad av. 

Argumentation
När du har fått en bild av vad som är viktigt för personen är det lättare att välja argument för att hen ska bli medlem hos oss. Fråga om personen vill att du ska berätta mer. Om hen svarar ja har du fått klartecken att prata i några minuter. Då kan du fortsätta samtalet genom att ställa frågor som till exempel:

 • ”Det låter som att du funderar över löneprocessen, vet du hur den går till?”
 • ”Jag förstår att du har småbarn, vad vet du om reglerna för föräldralön?”
 • ”Det låter som att du funderar över möjligheterna till inflytande och påverkan, vill du veta hur vi samverkar här på arbetsplatsen?”

Tänk på att skapa en dialog. I den här fasen är det kvalitet och inte kvantitet som leder till framgång. Det kan vara bra att använda sig av argument som riktar sig både till hjärta och plånbok, som till exempel ”Vi jobbar både med diskrimineringsfrågor och med att få upp din lön” eller ”Som medlem ingår du i ett nätverk och får tillgång till billiga försäkringar”.  

Vill du bli medlem?
Stäm av att personen har fått svar på sina frågor innan ni skiljs åt. En självklar fråga att ställa är om hen vill bli medlem. Många som inte är medlemmar i ett fackförbund har faktiskt aldrig fått frågan.  

Tänk på att det är bra om du har med dig en medlemsansökan som du kan lämna över. En del vill ta med informationen hem och fundera först. I så fall är det viktigt att du följer upp samtalet, gärna redan nästa dag. 

Vill du ha rekryteringsmaterial?

Det finns en rekryteringsfolder för Saco-S som du kan ladda ner och lämna till den du tror kan och vill vara medlem i ett av förbunden inom Saco-S. 

På Saco-S webb hittar du mer stöd och tips som du kan ta hjälp av när du ska rekrytera nya medlemmar.

I vår folder ”Våga fråga” får du fler tips som du kan ta hjälp av när du ska rekrytera nya medlemmar. 

I Saco-S webbshop hittar du mer rekryteringsmaterial som du kan beställa till din arbetsplats.