GDPR för dig som förtroendevald i staten

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL) och innehåller bestämmelser om personuppgiftsbehandling. Dataskyddsförordningen är en EU-förordning.

Läs mer om vad som gäller för dig som förtroendevald i staten på Saco-S hemsida.