Grundkurs

Denna kurs riktar sig till nyblivna förtroendevalda och till dig som är förtroendevald men som inte deltagit i någon facklig utbildning tidigare.

Syftet med kursen är att ge förtroendevalda grundläggande kunskap så att de känner sig trygga i deras fackliga roll och kan hantera sitt uppdrag som förtroendevald inom Saco-S.

Innehåll
Under kursen arbetar vi översiktligt med vad som är typiska fackliga frågor och vilken roll de förtroendevalda har samt för vem och på vilket sätt uppdraget utförs.
Vi arbetar med Saco-S ideologi och de processer som fackligt förtroendevalda kan komma att bli involverade i – till exempel samverkan, lönebildning och rekrytering. Vi kommer även att diskutera medlemsrekrytering
Den här kursen hålls fyra-fem gånger per termin.

Anmäl dig här