Fortsättningskurs - Praktiskt fackligt arbete

Denna kurs riktar sig till förtroendevalda som vill få mer kunskaper och inspiration om fackligt arbete utifrån förhållningssätt inom Saco-S. Det är bra om du har hunnit tillämpa kunskaper från grundkursen i praktiken innan.

Syftet med kursen är att ge förtroendevalda kunskaper och inspiration om fackligt arbete utifrån förhållningssätt inom Saco-S.

Innehåll
Under kurser arbetar vi praktiskt med olika övningar kopplade till fackligt arbete
Den här kursen hålls en till två gånger per termin.

Anmäl dig här