Fortsättningskurs - Lön

Denna kurs riktar sig till förtroendevalda som vill få mer kunskaper om lönebildning och som har gått statlig grundkurs tidigare. Det är bra om du har hunnit tillämpa kunskaper från grundkursen i praktiken innan.

Syftet med kursen är att ge förtroendevalda kunskaper och inspiration om lönebildning utifrån Saco-S-lönepolitik.

Innehåll
Under kurser går vi igenom det lokala fackliga arbetet kring lön och arbetar praktiskt med olika fallstudie-övningar kopplade till lön och lönebildning.
Den här kursen hålls 1 gång per termin.

Anmäl dig här