Fördjupningskurs för ordförande

Denna kurs riktar sig till dig som är ordförande. Du ska ha gått grundkursen innan du går den här kursen.

Syftet med kursen är att ge verktyg och kunskaper som behövs som ordförande för Saco-S-föreningar.

Innehåll
Vi utgår ifrån det lokala fackliga arbetet och arbetar under kursen praktiskt med olika övningar kopplade till rollen som ordförande.

Den här kursen hålls 1 gång per år.

Anmäl dig här