Fördjupning lönebildning i samverkan

Denna kurs riktar sig till ordföranden eller styrelseledamot, i en lokal Saco-S förening, som deltar i det strategiska arbetet med lönefrågor på myndigheten.

Kursen syftar till att ge deltagarna en ökad kunskap om lönebildning inom staten och Saco-S centrala löneavtal RALS-2010-T. Syftet är vidare att göra kopplingar till det lokala lönebildningsarbetet vid myndigheten.

Innehåll
Vi utgår ifrån det lokala fackliga arbetet och arbetar under kursen med olika moment kopplade till rollen som ordförande/styrelseledamot med deras särskilda ansvar för lönebildningen vid myndigheten.

Den här kursen hålls en gång per år.

Anmäl dig här