Facklig utbildning, statlig sektor

Som förtroendevald kan du delta i utbildningar som stärker dig i ditt uppdrag. Då Jusek är en del av Saco-S erbjuder vi utbildning för samtliga förtroendevalda på de myndigheter där Jusek är kontaktförbund.

Vårt kursutbud

Grundkurs
Fortsättning - lön
Fortsättning - praktiskt arbete
Fördjupning - ordförande
Arbetsmiljö - akademikernas arbetsliv och arbetsmiljö (endast för Jusekmedlemmar)

Förtroendevalda från andra Saco-S-förbund

För att kunna anmäla dig till någon av våra kurser måste du vara registrerad hos Jusek som förtroendevald. Det gör du enklast genom att fylla i formuläret på vår webbplats.

Allmänt om Juseks kurser

Till våra grundkurser och fortsättningskurser sker antagningarna enligt principen ”först till kvarn”. Kallelse till dessa kurser går ut cirka tre veckor innan kursstart.
Till kursen ”Fördjupning - ordförande” sker antagningen genom att kursledarna tillsammans med ombudsmän går igenom ansökningarna och beslutar vilka som får gå. Kallelse till denna kurs går ut cirka fyra veckor innan kursstart

Anmälan till kurserna hittar du här

 

 

Grundkurs

Denna kurs riktar sig till nyblivna förtroendevalda och till dig som är förtroendevald men som inte deltagit i någon facklig utbildning tidigare.

Syftet med kursen är att ge förtroendevalda grundläggande kunskap så att de känner sig trygga i deras fackliga roll och kan hantera sitt uppdrag som förtroendevald inom Saco-S.

Innehåll
Under kursen arbetar vi översiktligt med vad som är typiska fackliga frågor och vilken roll de förtroendevalda har samt för vem och på vilket sätt uppdraget utförs.
Vi arbetar med Saco-S ideologi och de processer som fackligt förtroendevalda kan komma att bli involverade i – till exempel samverkan, lönebildning och rekrytering. Vi kommer även att diskutera medlemsrekrytering
Den här kursen hålls fyra-fem gånger per termin.

Anmäl dig här

 

Fortsättningskurs - Lön

Denna kurs riktar sig till förtroendevalda som vill få mer kunskaper om lönebildning och som har gått statlig grundkurs tidigare. Det är bra om du har hunnit tillämpa kunskaper från grundkursen i praktiken innan.

Syftet med kursen är att ge förtroendevalda kunskaper och inspiration om lönebildning utifrån Saco-S-lönepolitik.

Innehåll
Under kurser går vi igenom det lokala fackliga arbetet kring lön och arbetar praktiskt med olika fallstudie-övningar kopplade till lön och lönebildning.Den här kursen hålls 1 gång per termin.

 

 

Fortsättningskurs - Praktiskt fackligt arbete

Denna kurs riktar sig till förtroendevalda som vill få mer kunskaper och inspiration om fackligt arbete utifrån förhållningssätt inom Saco-S. Det är bra om du har hunnit tillämpa kunskaper från grundkursen i praktiken innan.

Syftet med kursen är att ge förtroendevalda kunskaper och inspiration om fackligt arbete utifrån förhållningssätt inom Saco-S.

Innehåll
Under kurser arbetar vi praktiskt med olika övningar kopplade till fackligt arbeteDen här kursen hålls en till två gånger per termin.
 

 

 

Fördjupningskurs för ordförande

Denna kurs riktar sig till dig som är ordförande. Du ska ha gått grundkursen innan du går den här kursen.

Syftet med kursen är att ge verktyg och kunskaper som behövs som ordförande för Saco-S-föreningar.

Innehåll
Vi utgår ifrån det lokala fackliga arbetet och arbetar under kursen praktiskt med olika övningar kopplade till rollen som ordförande.

Den här kursen hålls 1 gång per år.
 
Den här kursen hålls inte i år.