Årsmöte och överlämning till ny styrelse, statlig sektor

Årsmötet är ett tillfälle att sammanfatta och utvärdera perioden som gått. Dessutom är det då ni beslutar om inriktningen för nästa års arbete samt väljer styrelseledamöter genom ny- eller omval.

Årsmötet behöver inte bara innehålla dessa formella delar. Det är även ett bra tillfälle att samla medlemmarna för att diskutera ert lokalfackliga arbete. För att locka så många som möjligt kan det vara en bra idé att bjuda in en föreläsare eller ombudsman som kan ta upp ett intressant och aktuellt ämne. Kontakta oss så hjälper vi er gärna i samband med ert årsmöte.

Mall för dagordning och protokoll
Inför era styrelsemöten och årsmötet ska dagordning skickas ut. Under mötena ska även protokoll föras. 

Tänk på att protokollen är beslutsprotokoll. Det betyder att beslut måste redovisas, men inte hela diskussionen som lett fram till beslutet. Därför kan protokollen vara relativt kortfattade.

Överlämning till ny styrelse

Har årsmötet valt en ny lokalföreningsstyrelse? Då behöver den få information om pågående processer med arbetsgivaren samt annan viktig information.

Här har vi listat tips på vad ni bör tänka på vid överlämningen till den nya styrelsen:

 • Avslutningsdokument
  Även om en muntlig genomgång kan räcka är det alltid bra med ett skriftligt dokument med vad den avgående styrelsen vill lämna över. Det minskar risken att någonting missas, samtidigt som det underlättar för den tillträdande styrelsen.
 • Pågående processer
  Det är viktigt att den tillträdande styrelsen får information om vilka processer med arbetsgivaren som redan pågår. Inbokade datum måste självklart finnas med, men även vilken inställning som styrelsen hittills haft i de olika frågorna. Det betyder dock inte att den tillträdande styrelsen måste driva frågorna på samma sätt.
 • Kontaktytor
  För att underlätta för den tillträdande styrelsen bör den avgående styrelsen lämna över en beskrivning av vilka kontaktytor man hittills använt sig av. Det kan till exempel vara en lista på vem hos arbetsgivaren som det är lämpligast att göra av sig till i olika frågor. Även kontakter med andra förbunds lokalföreningar på arbetsplatsen bör finnas med.
 • Förbundet
  Beskriv för den tillträdande styrelsen vad den kan få hjälp av från kontaktförbundet. Ge en hänvisning till sidorna för förtroendevalda där styrelsen kan hämta information. Den nya styrelsen måste också uppmärksammas på att deras nya förtroendeuppdrag måste registreras hos förbundet och att de därmed även kommer att få möjlighet att gå fackliga kurser.