Arbetsmarknadens parter, statlig sektor

På svensk arbetsmarknad finns ett antal olika organisationer. Det är vanligt att dessa organisationer samverkar. Inom statlig sektor förhandlar vi på Jusek genom Saco-S. På arbetsgivarsidan finns det en organisation, Arbetsgivarverket.

Saco

Jusek ingår i Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation. Det är en partipolitiskt obunden sammanslutning av 22 självständiga fackförbund för akademiker. Medlemsförbunden samverkar med Saco i samhällspolitiska frågor. De agerar dock själva eller i samverkan med andra förbund i frågor om till exempel lön, pension och övriga anställningsvillkor.

Saco-S 

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. De driver frågor på central nivå med Arbetsgivarverket som motpart. Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet. Tillsammans företräder de närmare 863 000 akademiker. Saco-S består av 20 Saco-förbund, däribland Jusek.

På varje myndighet finns det ett kontaktförbund. Jusek är kontaktförbud på ett flertal myndighetsområden, främst inom rättsområdena. Vilket förbund som är kontaktförbund på respektive myndighet framkommer av Arbetstagarnyckeln. Den hittar du på hemsidan för Saco-S.

Arbetsgivarverket 

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmarna består av 270 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Arbetsgivarverket utvecklar och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 240 000 statligt anställda.