Facklig utbildning

Som förtroendevald kan du delta i utbildningar som stärker dig i ditt uppdrag. Huvuddelen av utbildningarna hittar hos Sveriges Ingenjörer då de - på uppdrag av alla Sacoförbund - är huvudarrangör av facklig utbildning på privat sektor.

Utöver detta håller Jusek egna utbildningar, vilka varierar över tid utifrån behov. Gemensamt för alla utbildningar är att de är utformade för att stödja dig i ditt uppdrag som förtroendevald.

Anmälan och information till fackliga utbildningar

Kurserna har ett begränsat antal platser och blir ofta snabbt fulltecknade. Det är därför bra om  akademikerföreningen snarast utser kursdeltagare och att dessa anmäler sig till kursen. Anmälan ska göras senast fyra veckor före kursstart.
Läs mer och anmäl dig på Sverigesingenjorer.se

Fler utbildningar för förtroendevalda

Akademikers arbetsliv och arbetsmiljö, riktar sig i första hand till chefer och skyddsombud. Kursen är öppen för anmälningar från alla sektorer. Kursen är endast öppen för Jusekmedlemmar.

Även PTK och Saco anordnar en del kurser och aktiviteter för förtroendevalda. Mer information och anmälan hittar du nedan.

PTK
Utbildningar för representanter i bolagsstyrelser samt försäkringsutbildningar för klubbordförande anordnar PTK. Läs mer och anmäl dig på PTKs webbplats: 
Bolagsstyrelseledamot
Försäkringsinformatör

Saco
Andra aktiviteter för förtroendevalda finns på Sacos webbplats.
Läs mer och anmäl dig på Sacos webbplats