Arbetsmarknadens parter privat sektor

På svensk arbetsmarknad finns ett antal olika organisationer. Det är vanligt att dessa organisationer samverkar. Här hittar du mer information om dessa organisationer och vilka som verkar inom privat sektor.

Saco

Jusek ingår i Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation. Det är en partipolitiskt obunden sammanslutning av 22 självständiga fackförbund för akademiker. Medlemsförbunden samverkar med Saco i samhällspolitiska frågor. De agerar dock själva eller i samverkan med andra förbund i frågor om till exempel lön, pension och övriga anställningsvillkor.

Det är alltid de enskilda förbundens uppgift att förhandla om lön, uppsägningar och andra anställningsvillkor. Inom privat sektor förhandlar vi på Jusek oftast i samverkan med andra Sacoförbund.

Andra organisationer vi samverkar med

Här har vi listat vilka organisationer vi samverkar med beroende på vilken typ av frågor det rör sig om.

PTK 
PTK är en facklig arbetsmarknadspart och består av 27 fackförbund, som tillsammans arbetar för att privatanställda tjänstemän ska ha ett tryggt arbetsliv och en bra pension. Det gör de genom att förhandla kollektivavtal och utbilda inom områdena pension, försäkring, omställning, inflytande och arbetsmiljö. PTK representerar 880 000 medlemmar i privat sektor och över 2 miljoner anställda omfattas av deras kollektivavtal.

Sveriges Ingenjörer och Civilekonomerna
I kollektivavtalsförhandlingar om lön och allmänna anställningsvillkor varierar förhandlingsarbetet över de olika kollektivavtalsområden där våra medlemmar arbetar. Inom branscherna bank, försäkring och IT har vi partställning tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Civilekonomerna. Därför har vi ett nära samarbete med dessa förbund. Inom industrin är det Sveriges Ingenjörer som företräder akademikerkollektivet i stort.

Akademikerförbunden 
Akademikerförbunden inom handel och tjänster består av 13 Saco-förbund. Tillsammans arbetar de för goda karriärs-, arbets- och anställningsvillkor för akademiker inom handels- och tjänsteområdet. Akademikerförbunden samverkar främst genom att träffa centrala och lokala kollektivavtal om löner och anställningsvillkor. De ska även stödja och utveckla arbetet inom Saco-förbundens gemensamma lokala akademikerföreningar på arbetsplatserna.

TCO-förbund 
Inom flera branscher förekommer också samarbete med de TCO-förbund som har medlemmar på samma arbetsplatser som Jusek och övriga akademikerförbund. Samförhandlingar sker till exempel med Unionen när flera av kollektivavtalen inom handel- och tjänstesektorn ska omförhandlas. Det gäller dock inte löneavtalen.

Arbetsgivare
Inom privat sektor finns det i princip en arbetsgivarorganisation per bransch. Därför kallas de flesta arbetsgivarorganisationer även för branschförbund. Organisationerna erbjuder oftast inte bara service i rena arbetsgivarfrågor, utan även i branschspecifika frågor. Svensk Handel jobbar till exempel mycket med säkerhets- och hyresfrågor.

De flesta arbetsgivarorganisationerna är dock medlemmar i paraplyorganisationen Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv är den ledande företrädaren för större delen av det svenska näringslivet. De 50 medlemsorganisationerna har sammanlagt drygt 54 000 medlemsföretag med omkring 1,5 miljoner anställda. Bland medlemsorganisationerna finns bland annat Almega (tjänste- och IT-sektorn), Teknikarbetsgivarna (verkstadsindustrin) och FAO (försäkringsbranschen).

Fristående arbetsgivarorganisationer
Andra arbetsgivarorganisationer är dock fristående från Svenskt Näringsliv. Det gäller till exempel BAO – som organiserar de flesta banker i Sverige – och Idea, som organiserar ideella organisationer. Inte heller KFO är medlem i Svenskt Näringsliv. KFO organiserar kooperativa företag, ideella organisationer och folkrörelser.

En annan stor självständig företagarorganisation är Företagarna. Det är dock ingen arbetsgivarorganisation, trots att den ger biträde åt företag i arbetsgivarfrågor, och hör därför inte till arbetsmarknadens parter.