För dig som är förtroendevald i privat sektor

En av dina viktigaste uppgifter som facklig förtroendevald är att stödja medlemmarna. Enskilda medlemmar har ofta frågor om vilka regler som gäller för till exempel semester, föräldraledighet med mera. Ofta går det relativt lätt att hitta svaren på sådana frågor i olika centrala eller lokala kollektivavtal.

Om en medlem har en fråga som du inte kan svara på har du alltid möjlighet att kontakta ansvarig ombudsman på Jusek för att få hjälp. Du kan också hänvisa medlemmar i Jusek till Juseks medlemsrådgivning. I de flesta fall har vi en akademikerförening tillsammans med övriga Saco-förbund på arbetsplatsen. Medlemmar i andra förbund ska du hänvisa till sina respektive förbund.

Ibland inträffar det också att medlemmar behöver mer omfattande hjälp. I den mån du bedömer att du själv eller någon i föreningen kan hjälpa medlemmen är det bra om det hanteras av den lokala fackliga organisationen. Tänk dock på att aldrig ta på dig större ansvar än du har kunskap för. I frågor som rör en enskild medlems anställningstrygghet (uppsägning, omplacering, turordning med mera) eller intjänade rättigheter (som till exempel intjänad lön eller semesterrätt) ska alltid medlemmens eget förbund kontaktas innan några åtgärder vidtas.

I mer komplicerade ärenden kan det vara lämpligt att ärendet hanteras av en ombudsman. Du kan då fungera som en länk till medlemmens förbund och se till att medlemmen får kontakt med en ombudsman.

Rekrytera nya medlemmar

Ju fler medlemmar, desto större inflytande får din lokala fackliga organisation på arbetsplatsen. En viktig uppgift för dig som förtroendevald är därför att jobba aktivt med att dina kollegor blir medlemmar.

Ladda ner rekryteringsmanualen för föreningar
Läs mer om rekrytering

Starta en akademikerförening

En Akademikerförening företräder medlemmarna på arbetsplatsen. Föreningen ger dig och kollegorna bland annat ökat inflytande över viktiga frågor som omorganisationer, löneförhandlingar och chefstillsättningar med mera.

 

Läs mer hur man startar en akademikerförening