Fortsättningskurs - Lön, kommunal sektor sida

Denna kurs riktar sig till förtroendevalda inom kommun- och landstingssektorn som vill få mer kunskaper om lönebildning och som har gått kommunal grundkurs tidigare. Det är bra om du har hunnit tillämpa kunskaper från grundkursen i praktiken innan.

Syftet med kursen är att ge förtroendevalda kunskaper och inspiration om lönebildning utifrån Jusek lönepolitik.

Innehåll:
Under kurser arbetar vi praktiskt med olika fallstudieövningar kopplade till fackligt arbete.

Den här kursen hålls en gång per år

Anmäl dig här