Grundkurs, kommunal sektor

Denna kurs riktar sig till nyblivna förtroendevalda eller till dig som är förtroendevald men som inte deltagit i någon facklig utbildning tidigare.

Syftet med kursen är att ge förtroendevalda grundläggande kunskap så att de känner sig trygga i deras fackliga roll och kan hantera sitt uppdrag som förtroendevald inom Jusek/AkademikerAlliansen.

Innehåll:
Under kurser arbetar vi översiktligt med vad som är typiska fackliga frågor och vilken roll de förtroendevalda har samt för vem och på vilket sätt uppdraget utförs.
Vi arbetar med Juseks ideologi och de processer som fackligt förtroendevalda kan komma att bli involverade i – t ex samverkan, lönebildning och rekrytering. Vi kommer även att diskutera medlemsrekrytering.
Den här kursen hålls en gång per termin

Anmäl dig här