Fortsättningskurs - Praktiskt arbete, kommunal sektor

Denna kurs riktar sig till förtroendevalda inom kommun- och landstingssektorn som vill få mer kunskaper om lönebildning och som har gått kommunal grundkurs tidigare. Det är bra om du har hunnit tillämpa kunskaper från grundkursen i praktiken innan.

Syftet med kursen är att ge förtroendevalda grundläggande kunskap så att de känner sig trygga i deras fackliga roll och kan hantera sitt uppdrag som förtroendevald inom Jusek/Akademikeralliansen.

Innehåll:
Under kurser arbetar vi praktiskt med olika fallstudieövningar kopplade till det fackliga förtroendeuppdraget.
Den här kursen hålls en gång per år.

Anmäl dig till utbildningen