Facklig utbildning inom kommunal sektor

Som förtroendevald kan du delta i utbildningar som stärker dig i ditt uppdrag.

Vårt kursutbud

Allmänt om Juseks kurser

Antagningarna sker enligt principen ”först till kvarn” (med undantag för Arbetsmiljökursen). Kallelse till dessa kurser går ut cirka tre veckor innan kursstart.

Ledighet för utbildning

Du har rätt till ledighet för facklig utbildning enligt lagen om facklig förtroendeman.

Lön under utbildning

Arbetsgivaren betalar din lön under kurstillfället enligt lagen om facklig förtroendeman. I vissa fall beslutar arbetsgivaren att inte göra det. I dessa fall betalar Jusek utebliven lön (intyg erfordras)

Resa till kursen

Jusek betalar dina resor till och från kursen. Traktamente betalas inte ut. Enligt Juseks resepolicy ska i första hand resor ske med tåg i 2 klass. Om du kommer från Östersund, Umeå och norr därom samt Gotland får alltid flygresa bokas. Taxi till flyg/tåg får bokas om lokalalternativ saknas eller om resan inleds före kl 06.00 eller avslutas efter kl 22.00. Taxi i Stockholm får bara bokas om kursdeltagaren inte kan hinna till sin resa på annat sätt. Närmare information om hur resa bokas får du i kallelsen till kursen.

Hotell natten innan

Kan du inte ta sig till kursen samma dag kan du efter kontakt med Jusek få hotellrum natten innan.

Utebliven deltagare

Meddela Jusek om du skulle få förhinder att delta på en kurs som du blivit antagen till. Uteblir du utan att ha avbokat kursen faktureras du 500 kronor.

Saco

Även Saco anordnar aktiviteter för förtroendevalda.
Läs mer och anmäl dig på Sacos webbplats

 

 

Grundkurs

Denna kurs riktar sig till nyblivna förtroendevalda eller till dig som är förtroendevald men som inte deltagit i någon facklig utbildning tidigare.

Syftet med kursen är att ge förtroendevalda grundläggande kunskap så att de känner sig trygga i deras fackliga roll och kan hantera sitt uppdrag som förtroendevald inom Jusek/AkademikerAlliansen.

Innehåll:
Under kurser arbetar vi översiktligt med vad som är typiska fackliga frågor och vilken roll de förtroendevalda har samt för vem och på vilket sätt uppdraget utförs.
Vi arbetar med Juseks ideologi och de processer som fackligt förtroendevalda kan komma att bli involverade i – t ex samverkan, lönebildning och rekrytering. Vi kommer även att diskutera medlemsrekrytering.
Den här kursen hålls en gång per termin

Anmäl dig här 

 

 

Fortsättningskurs - lön

Denna kurs riktar sig till förtroendevalda inom kommun- och landstingssektorn som vill få mer kunskaper om lönebildning och som har gått kommunal grundkurs tidigare. Det är bra om du har hunnit tillämpa kunskaper från grundkursen i praktiken innan.

Syftet med kursen är att ge förtroendevalda kunskaper och inspiration om lönebildning utifrån Jusek lönepolitik.

Innehåll:
Under kurser arbetar vi praktiskt med olika fallstudieövningar kopplade till fackligt arbete.

Den här kursen hålls en gång per år

Anmäl dig här 

 

 

Fortsättningskurs - praktiskt arbete

Syftet med kursen är att ge förtroendevalda grundläggande kunskap så att de känner sig trygga i deras fackliga roll och kan hantera sitt uppdrag som förtroendevald inom Jusek/Akademikeralliansen.

Innehåll:
Under kurser arbetar vi praktiskt med olika fallstudieövningar kopplade till det fackliga förtroendeuppdraget.
Den här kursen hålls en gång per år.

Anmäl dig till utbildningen