Facklig utbildning: Akademikers arbetsliv och arbetsmiljö

Denna kurs riktar sig i första hand till chefer och skyddsombud. I mån av plats kan även styrelseledamöter i lokalstyrelse anmäla sig till kursen. Kursen är öppen för anmälningar från alla sektorer. Kursen är endast öppen för Jusekmedlemmar.

Innehåll:

Kursen fokuserar på det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Vi går igenom de verktyg som du som skyddsombud eller chef behöver för att utföra ditt uppdrag. Vi arbeta även med olika praktiska fall.

Syfte:

Kursen syftar till att ge dig kunskaper och inspiration hur man kan arbeta med akademikers arbetsmiljö utifrån ett Jusek-perspektiv.

Kursen hålls vid två tillfällen per år. Se kalendariet för tider