Hur ser vi på vårt uppdrag?

Våren 2019 fick alla förtroendevalda en enkät. Den handlade om hur ni ser på ert uppdrag och era kontakter med Juseks kansli. 44 procent av er svarade på enkäten.

Så här ser det ut:

  • De flesta upplever att det är lätt att få hjälp av Jusek
  • De flesta upplever nytta och relevans med nyhetsbrev och webb
  • De flesta skulle rekommendera andra att bli förtroendevalda
  • Hälften arbetar med att rekrytera, något fler inom privat sektor
  • Privat sektor är något mer bekväma med uppdraget att rekrytera
  • Inom privat sektor upplevs uppdraget som tydligare –tendens åt det motsatta i kommunal sektor
  • Utbildning är det vanligaste sättet att ha kontakt med Juseks kanslier
  • Många öppna svar, engagerade förtroendevalda som har svarat- ta vara på engagemanget, viktigt att ge återkoppling på svaren.
  • Cirka 60 procent har inte svarat på enkäten – vad tyder det på?

Redovisning av enkäten, pdf