Dina försäkringar som förtroendevald

Som förtroendevald är du försäkrad i samband med fackliga uppdrag. Försäkringen innehåller en reseförsäkring och en olycksfallsförsäkring. Båda försäkringarna gäller i hela världen och är tecknade genom Sacos samlingsförsäkring hos SalusAnsvar.

Reseförsäkring

Reseförsäkringen gäller vid resa i samband med fackligt uppdrag. Den omfattar till exempel läke-, rese- och merkostnader vid olycksfall och akut sjukdom samt resgodsskydd. Försäkringen gäller för fackliga förtroendemän samt medföljande barn under 16 år, make/maka eller sammanboende.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen gäller för dig som är facklig förtroendeman i samband med fackligt uppdrag. Vid kurser och konferenser omfattas du samt medföljande barn under 16 år, make/maka eller sammanboende. Försäkringen gäller även för olycksfall under färden till och från verksamheten. Den omfattar till exempel invaliditetskapital, ersättning för lyte och men samt läke-, rese- och tandkostnader.

Har du frågor om försäkringen?

Kontakta Ulrica Herrlin om du har frågor om försäkringarna för dig som är förtroendevald.