Förtroendevald, introduktionssida

Som fackligt förtroendevald är du ryggraden i vår kärnverksamhet. Här får du stöd och råd rörande det lokala fackliga arbete som du och din förening ska utföra. Du får till exempel information om hur ni bildar en förening och hur ni kan fördela arbetet.

Ditt fackliga arbete ska ha medlemmen i fokus och kännetecknas av dialog, samverkan och inflytande. Tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. Då kan arbetet anpassas till förutsättningarna på varje arbetsplats.

Glöm inte att anmäla dig som förtroendevald!

Är du ny som förtroendevald eller har din förening haft årsmöte? Registrera dig så får du tillgång till mer information samt kan anmäla dig till kurser och dylikt. 
Viktigt att du anmäler dig varje år!
Jag vill registrera mig och/eller min förening
Glöm inte att skicka in det justerade protokollet från årsmötet till Jusek!

Lyssna på Jusekpodden

Jusekpodden ger dig matnyttig information inom olika områden som kan vara bra för dig som förtroendevald att hålla koll på.