Förtroendevald, introduktionssida

Som fackligt förtroendevald är du ryggraden i vår kärnverksamhet. Här får du stöd och råd rörande det lokala fackliga arbete som du och din förening ska utföra. Du får till exempel information om hur ni bildar en förening och hur ni kan fördela arbetet.

Ditt fackliga arbete ska ha medlemmen i fokus och kännetecknas av dialog, samverkan och inflytande. Tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. Då kan arbetet anpassas till förutsättningarna på varje arbetsplats.

Logotyper för Akavia att ladda ner

Akavia infasningslogotype, svart med vit bakgrund

Akavias infasningslogoype, vit med svart bakgrund

Akavia vit logga, svart bakgrund

Akavia svart logga, vit bakgrund

 

Glöm inte att anmäla dig som förtroendevald!

Är du ny som förtroendevald eller har din förening haft årsmöte? Registrera dig så får du tillgång till mer information samt kan anmäla dig till kurser och dylikt. 
Viktigt att du anmäler dig varje år!
Jag vill registrera mig och/eller min förening
Glöm inte att skicka in det justerade protokollet från årsmötet till Jusek!

Rätt till ledighet för att utföra ditt uppdrag

Som fackligt förtroendevald omfattas du av förtroendemannalagen. Det betyder att du har rätt till den ledighet som krävs för att du ska kunna utföra ditt fackliga uppdrag.

Som förtroendevald företräder du medlemmarna på din arbetsplats i fackliga frågor. Arbetsgivaren får inte hindra dig att utföra ditt uppdrag. Därför är det viktigt att du så snart som möjligt meddelar arbetsgivaren att du har blivit vald.

Förhandlingar och möten

Som förtroendevald har du alltid rätt till ledighet för att delta i förhandlingar och andra möten med arbetsgivaren som har med ditt fackliga uppdrag att göra. Du har även rätt till ledighet för att under skälig tid förbereda dig inför såna förhandlingar. På arbetsplatser som har en lokal styrelse har ledamöterna dessutom rätt till ledighet för att delta i de styrelsemöten som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Utbildningar

Som förtroendevald har du även rätt att vara ledig för att delta i de utbildningar som krävs för ditt uppdrag. Då ska du inte få något löneavdrag. Det kan till exempel handla om facklig grundkurs, fortsättningskurs eller andra viktiga utbildningar. Kom ihåg att begära ledigt i god tid före din utbildning.

Vad tycker förtroendevalda om sin roll?

Under våren 2019 gjorde Jusek en undersökning bland de förtroendevalda>>

Lyssna på Jusekpodden

Jusekpodden ger dig matnyttig information inom olika områden som kan vara bra för dig som förtroendevald att hålla koll på.