Förtroendevald, introduktionssida

Som fackligt förtroendevald är du ryggraden i vår kärnverksamhet. Här får du stöd och råd rörande det lokala fackliga arbete som du och din förening ska utföra. Du får till exempel information om hur ni bildar en förening och hur ni kan fördela arbetet.

Ditt fackliga arbete ska ha medlemmen i fokus och kännetecknas av dialog, samverkan och inflytande. Tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. Då kan arbetet anpassas till förutsättningarna på varje arbetsplats.

Logotyper för Akavia att ladda ner

Akavia infasningslogotype, svart med vit bakgrund

Akavias infasningslogoype, vit med svart bakgrund

Akavia vit logga, svart bakgrund

Akavia svart logga, vit bakgrund

 

Glöm inte att anmäla dig som förtroendevald!

Är du ny som förtroendevald eller har din förening haft årsmöte? Registrera dig så får du tillgång till mer information samt kan anmäla dig till kurser och dylikt. 
Viktigt att du anmäler dig varje år!
Jag vill registrera mig och/eller min förening
Glöm inte att skicka in det justerade protokollet från årsmötet till Jusek!

Rätt till ledighet för att utföra ditt uppdrag

Som fackligt förtroendevald omfattas du av förtroendemannalagen. Det betyder att du har rätt till den ledighet som krävs för att du ska kunna utföra ditt fackliga uppdrag.

Som förtroendevald företräder du medlemmarna på din arbetsplats i fackliga frågor. Arbetsgivaren får inte hindra dig att utföra ditt uppdrag. Därför är det viktigt att du så snart som möjligt meddelar arbetsgivaren att du har blivit vald.

Förhandlingar och möten

Som förtroendevald har du alltid rätt till ledighet för att delta i förhandlingar och andra möten med arbetsgivaren som har med ditt fackliga uppdrag att göra. Du har även rätt till ledighet för att under skälig tid förbereda dig inför såna förhandlingar. På arbetsplatser som har en lokal styrelse har ledamöterna dessutom rätt till ledighet för att delta i de styrelsemöten som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Utbildningar

Som förtroendevald har du även rätt att vara ledig för att delta i de utbildningar som krävs för ditt uppdrag. Då ska du inte få något löneavdrag. Det kan till exempel handla om facklig grundkurs, fortsättningskurs eller andra viktiga utbildningar. Kom ihåg att begära ledigt i god tid före din utbildning.

Dina försäkringar som förtroendevald

Som förtroendevald är du försäkrad i samband med fackliga uppdrag. Försäkringen innehåller en reseförsäkring och en olycksfallsförsäkring. Båda försäkringarna gäller i hela världen och är tecknade genom Sacos samlingsförsäkring hos SalusAnsvar.

Reseförsäkring

Reseförsäkringen gäller vid resa i samband med fackligt uppdrag. Den omfattar till exempel läke-, rese- och merkostnader vid olycksfall och akut sjukdom samt resgodsskydd. Försäkringen gäller för fackliga förtroendemän samt medföljande barn under 16 år, make/maka eller sammanboende.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen gäller för dig som är facklig förtroendeman i samband med fackligt uppdrag. Vid kurser och konferenser omfattas du samt medföljande barn under 16 år, make/maka eller sammanboende. Försäkringen gäller även för olycksfall under färden till och från verksamheten. Den omfattar till exempel invaliditetskapital, ersättning för lyte och men samt läke-, rese- och tandkostnader.

Har du frågor om försäkringen?

Kontakta Ulrica Herrlin om du har frågor om försäkringarna för dig som är förtroendevald.

Vad tycker förtroendevalda om sin roll?

Under våren 2019 gjorde Jusek en undersökning bland de förtroendevalda>>

Lyssna på Jusekpodden

Jusekpodden ger dig matnyttig information inom olika områden som kan vara bra för dig som förtroendevald att hålla koll på.