Beräkna föräldrapenning

Hur mycket pengar du får i föräldrapenning avgörs av en rad olika saker, framför allt din inkomst. Men det beror även på om du är anställd, egenföretagare, student eller arbetslös. Dessutom ser reglerna olika ut beroende på hur länge du har jobbat innan den beräknade förlossningen.

Du ansöker om föräldrapenning från Försäkringskassan. På deras hemsida hittar du även information om vilka regler som gäller och hur mycket just du kan få i föräldrapenning.