Föräldraledighetslagen

Enligt föräldraledighetslagen har du som är förälder rätt att vara hemma med ditt barn. Lagen reglerar bland annat hur länge du har rätt att vara föräldraledig och hur din föräldraledighet ska förläggas.

Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan det dock göras undantag från föräldraledighetslagen. Det gäller bland annat reglerna för om du vill avbryta din föräldraledighet tidigare än planerat. Det gäller till exempel också reglerna om hur lång tid i förväg du måste anmäla till din arbetsgivare att du vill vara föräldraledig.

Kolla upp vad som står i ert kollektivavtal för att få reda på vad som gäller just dig. På riksdagens hemsida kan du läsa vad som står i föräldraledighetslagen. »