Föräldraledighet

Du har enligt föräldraledighetslagen rätt att vara hemma med ditt barn. Du kan vara hemma på heltid eller deltid. Du har även rätt att vara hemma vid vård av barn.

Ledighet i samband med förlossning

Oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte har du som är gravid rätt till hel ledighet i samband med barnets födelse. Det betyder att du kan vara ledig minst sju veckor innan den beräknade förlossningen och sju veckor efter.

Hel föräldraledighet

Du har rätt att vara föräldraledig på heltid tills ditt barn är 18 månader. Det gäller oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte. Dessutom har du rätt till hel föräldraledighet så länge du får hel föräldrapenning.

Ledighet för vård av barn

Du har rätt att vara ledig på heltid för vård av barn tills ditt barn är 18 månader. Det gäller oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte. Under tiden som du tar ut föräldrapenning har du rätt att gå ner i arbetstid i motsvarande omfattning.

Om du har äldre barn har du rätt att vara ledig upp till 25 procent för vård av barn. Det gäller tills ditt barn har fyllt åtta år, alternativt tills barnet har avslutat sitt första skolår.

Hur gör jag för att ta ut föräldraledighet?

Om du vill vara föräldraledig ska du anmäla det till din arbetsgivare. Huvudregeln är att arbetsgivaren måste få reda på det minst två månader innan ledigheten börjar. Då ska du även tala om hur länge du planerar att vara föräldraledig.

Det finns möjlighet att avbryta din föräldraledighet tidigare än planerat. Då meddelar du det till din arbetsgivare. Om du planerat att vara föräldraledig i minst en månad har du rätt att börja jobba senast en månad efter att du meddelat din arbetsgivare att du vill avbryta föräldraledigheten.

Kan jag själv välja när jag ska vara föräldraledig?

I första hand ska du komma överens med din arbetsgivare om hur din föräldraledighet ska förläggas. Om du ska jobba deltid kan du välja att sprida ut föräldraledigheten över alla arbetsdagar. Du kan även välja att bara ta ut föräldraledighet vissa arbetsdagar. Om du och din arbetsgivare inte kan komma överens ska föräldraledigheten förläggas efter dina önskemål. Det krävs dock att arbetsgivarens verksamhet kan fortsätta utan märkbar störning.

Vad händer med min löneutveckling under föräldraledigheten?

Enligt föräldraledighetslagen får en arbetsgivare inte missgynna en anställd av skäl som hör ihop med att hen utnyttjar sin rätt att vara föräldraledig. Det gäller även lön. Enligt de flesta kollektivavtal ska en anställd som är föräldraledig i samband med den årliga lönerevisionen behandlas som om denne jobbar. Om du trots det inte kallas till lönesamtal under din föräldraledighet bör du själv ta kontakt med din arbetsgivare för att diskutera din lön. Samma sak gäller om din arbetsplats saknar kollektivavtal.

Vill du veta mer om föräldraledighet?

I föräldraledighetslagen kan du läsa exakt vilka regler som gäller för föräldraledighet. Den hittar du på riksdagens hemsida.