Föräldraledighet

Du har enligt föräldraledighetslagen rätt att vara hemma med ditt barn. Lagen reglerar bland annat hur länge du har rätt att vara föräldraledig och hur din föräldraledighet ska förläggas. Du kan vara hemma på heltid eller deltid. Du har även rätt att vara hemma vid vård av barn.

Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan det dock göras undantag från föräldraledighetslagen. Det gäller bland annat reglerna för om du vill avbryta din föräldraledighet tidigare än planerat. Det gäller till exempel också reglerna om hur lång tid i förväg du måste anmäla till din arbetsgivare att du vill vara föräldraledig.

Kolla upp vad som står i ert kollektivavtal för att få reda på vad som gäller just dig. På riksdagens hemsida kan du läsa vad som står i föräldraledighetslagen. »

Ledighet i samband med förlossning

Oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte har du som är gravid rätt till hel ledighet i samband med barnets födelse. Det betyder att du kan vara ledig minst sju veckor innan den beräknade förlossningen och sju veckor efter.

Hel föräldraledighet

Du har rätt att vara föräldraledig på heltid tills ditt barn är 18 månader. Det gäller oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte. Dessutom har du rätt till hel föräldraledighet så länge du får hel föräldrapenning.

Ledighet för vård av barn

Du har rätt att vara ledig på heltid för vård av barn tills ditt barn är 18 månader. Det gäller oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte. Under tiden som du tar ut föräldrapenning har du rätt att gå ner i arbetstid i motsvarande omfattning.

Om du har äldre barn har du rätt att vara ledig upp till 25 procent för vård av barn. Det gäller tills ditt barn har fyllt åtta år, alternativt tills barnet har avslutat sitt första skolår.

Hur gör jag för att ta ut föräldraledighet?

Om du vill vara föräldraledig ska du anmäla det till din arbetsgivare. Huvudregeln är att arbetsgivaren måste få reda på det minst två månader innan ledigheten börjar. Då ska du även tala om hur länge du planerar att vara föräldraledig.

Det finns möjlighet att avbryta din föräldraledighet tidigare än planerat. Då meddelar du det till din arbetsgivare. Om du planerat att vara föräldraledig i minst en månad har du rätt att börja jobba senast en månad efter att du meddelat din arbetsgivare att du vill avbryta föräldraledigheten.

Kan jag själv välja när jag ska vara föräldraledig?

I första hand ska du komma överens med din arbetsgivare om hur din föräldraledighet ska förläggas. Om du ska jobba deltid kan du välja att sprida ut föräldraledigheten över alla arbetsdagar. Du kan även välja att bara ta ut föräldraledighet vissa arbetsdagar. Om du och din arbetsgivare inte kan komma överens ska föräldraledigheten förläggas efter dina önskemål. Det krävs dock att arbetsgivarens verksamhet kan fortsätta utan märkbar störning.

Vad händer med min löneutveckling under föräldraledigheten?

Enligt föräldraledighetslagen får en arbetsgivare inte missgynna en anställd av skäl som hör ihop med att hen utnyttjar sin rätt att vara föräldraledig. Det gäller även lön. Enligt de flesta kollektivavtal ska en anställd som är föräldraledig i samband med den årliga lönerevisionen behandlas som om denne jobbar. Om du trots det inte kallas till lönesamtal under din föräldraledighet bör du själv ta kontakt med din arbetsgivare för att diskutera din lön. Samma sak gäller om din arbetsplats saknar kollektivavtal.

Är föräldraledighet semestergrundande?

Dina första 120 dagar som föräldraledig är semestergrundande. Om du är ensamstående tjänar du in semester under dina första 180 dagar som föräldraledig.

Enligt semesterlagen tjänar du som är föräldraledig in semester under de första 120 dagarna av din föräldraledighet. Är du ensamstående tjänar du in semester under de första 180 dagarna som föräldraledig. Det innebär att du, när du börjar jobba igen, kan ta ut viss betald semester trots att du har varit föräldraledig. Hur många betalda semesterdagar du tjänar in under din föräldraledighet beror på hur många semesterdagar du har enligt ditt anställningsavtal.

Arbeta deltid med barn

Enligt föräldraledighetslagen har du som förälder rätt att jobba deltid. Hur mycket du kan gå ner i tid beror på om du tar ut föräldrapenning eller inte.

Om du tar ut föräldrapenning har du rätt att korta ner din normala arbetstid med 75, 50, 25 eller 12,5 procent. Det krävs dock att du tar ut föräldrapenning i motsvarande omfattning. Om du inte tar ut föräldrapenning får du som mest korta ner din arbetstid med 25 procent. Det gäller tills ditt barn har fyllt åtta år, alternativt tills barnet har avslutat sitt första skolår.

Uppsägning under föräldraledighet

Det finns inget förbud mot att säga upp en anställd som är föräldraledig. Däremot finns det sedan 2006 ett extra skydd för föräldralediga som sägs upp på grund av arbetsbrist. Dessutom är det förbjudet att diskriminera en anställd på grund av föräldraledighet.

Enligt lagen om anställningsskydd får en arbetsgivare säga upp en anställd som är föräldraledig. Uppsägningen får dock inte bero på att den anställde har tagit ut föräldraledighet. Som anställd får du aldrig missgynnas av skäl som hör ihop med att du utnyttjar din rätt att vara föräldraledig. Du ska behandlas på samma sätt som om du jobbade.

Vad händer om jag blir uppsagd under min föräldraledighet?
Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist under föräldraledigheten börjar uppsägningstiden löpa först när du helt eller delvis börjar jobba igen. Det betyder att du inte går miste om uppsägningslön ifall du blir uppsagd på grund av arbetsbrist under din föräldraledighet.

Vad händer om jag är gravid och inte kan jobba?
Om du på grund av graviditet inte kan jobba med fysiskt ansträngande arbetsuppgifter har du rätt att bli omplacerad till lättare arbetsuppgifter. Regeln börjar dock gälla först 60 dagar innan den beräknade förlossningen.

Vill du veta mer om föräldraledighet?

I föräldraledighetslagen kan du läsa exakt vilka regler som gäller för föräldraledighet. Den hittar du på riksdagens webbplats 

 

 

För dig som arbetar inom privat sektor:

Läs mer på knegdeg.se

Läs även på PTKs rådgivningstjänst

Jag vill komma i kontakt med Jusek

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas