Revisor

Funderar du på att jobba som revisor? Här får du mer information om vad jobbet innebär!

Som revisor är din uppgift att granska redovisningen i ett företag, en förvaltning eller en organisation för att se hur ledningen styr verksamheten. Du kontrollerar även att redovisningen sker enligt de regler och lagar som gäller.

Som revisor kan du specialisera dig inom olika områden. Du kan till exempel välja att rikta in dig på skattelagstiftning eller internationell redovisning.