Ekonomiassistent

Vad innebär det att jobba som ekonomiassistent? Här kan du läsa om vad en ekonomiassistent gör, vilket kan hjälpa dig att avgöra ifall det kan vara ett jobb för dig!

Som ekonomiassistent kan du ha väldigt varierande arbetsuppgifter. Vad du jobbar med beror dels på arbetsplatsens verksamhet men även på arbetsplatsens storlek. På en del arbetsplatser jobbar en ekonomiassistent bara med en sak, medan jobbet på andra ställen innebär att du arbetar med lite av varje.

Vanliga uppgifter för en ekonomiassistent är att jobba med löneadministration, skattefrågor och bokföring. Precis som namnet antyder innebär jobbet också att du assisterar en eller flera personer. Det kan till exempel vara en chef eller en hel avdelning.