Controller

Är du nyfiken på hur det är att jobba som controller? Här kan du läsa mer om vad jobbet innebär och vilka arbetsuppgifter en controller vanligtvis har.

När du jobbar som controller analyserar du information om det ekonomiska resultatet. Dessutom gör du prognoser och ser till att företagsledningen får den ekonomiska information som behövs för att driva verksamheten. En controller fungerar även som en ekonomisk rådgivare.

Som controller kan du väja mellan flera olika områden att specialisera dig inom. Du kan till exempel välja att vara mer affärsinriktad eller inriktad på redovisning och jobba med bokslut.