Arbetsmiljörapport: Fler ekonomer behöver få använda sin kompetens

Ekonomer är nöjda med jobbet, men många tycker inte att deras kompetens tas tillvara. Även stressen är en stor utmaning och var fjärde har svårt att sova på grund av tankar på jobbet. Det visar en omfattande kartläggning av ekonomers arbetsmiljö som Jusek gjort. För att förbättra ekonomernas arbetsmiljö är det centralt att arbetets innehåll utvecklas.

Många ekonomer inte är nöjda med arbetsuppgifterna. Var femte ekonom tycker att deras kompetens inte tas tillvara och endast fyra av tio får utlopp för sin kreativitet. En av tre anser att arbetet inte är särskilt meningsfullt.

Vid sidan av dessa utmaningar är många ekonomer stressade. Tre av tio anser att arbetet kräver så mycket energi att övriga livet påverkas negativt. Fler än var tredje har inte tid för återhämtning efter en period med mycket jobb. Närmare en av fyra har betydande svårigheter att sova på grund av tankar på jobbet.

Jämfört med andra utbildningsgrupper är fler ekonomer nöjda med sin arbetsgivare. Många anser att verksamheten bedrivs effektivt, att det går att ifrågasätta hur arbetet organiseras och att relationen till närmaste chef fungerar väl.
Juseks arbetsmiljöarbete har som utgångspunkt att det traditionella synsättet bör kompletteras med ett mer positivt perspektiv, där fokus även riktas mot de faktorer som skapar välbefinnande i arbetet. Ett skäl till det är att ett högt välbefinnande gynnar innovation och produktivitet.

Viktigaste faktorerna för att förbättra ekonomernas arbetsmiljö

  1. Kompetensen tas tillvara
  2. Låg risk att förlora jobbet och stora möjligheter att hitta ett nytt, likvärdigt arbete
  3. God relation till närmaste chef och ett högt inflytande i arbetet
  4. Verksamheten bedrivs effektivt
  5. Möjlighet till återhämtning efter en period med mycket jobb
  6. Arbetet ska vara förenligt med ett aktivt liv i övrigt

Läs hela rapporten, pdf