Välkommen till vår sida för dig som är ekonom! Här får du information som rör din yrkesroll. Du kan till exempel läsa om vad du ska tänka på när du söker praktik och få tips om vad du kan jobba som.

Vi finns här för dig genom hela arbetslivet. Vi vet var jobben finns, vad du ska ha i lön och kan hjälpa dig med allt annat som rör din anställning. 

När du är medlem hos oss får du dessutom tillgång till flera olika förmåner

Din arbetsmiljö

Jusek genomförde under 2018 en omfattande kartläggning av ekonomers arbetsmiljö. Den visade bland annat att ekonomer är nöjda med jobbet, men många tycker inte att deras kompetens tas tillvara. Stress är också en stor utmaning och var fjärde har svårt att sova på grund av tankar på jobbet.

Läs mer om rapporten

Att arbeta som ekonom

En vanlig ekonomutbildning är treårig. För att få titeln Civilekonom läser man fyra år. För en civilekonomexamen krävs att man skriver en D-uppsats som sträcker sig över en termin under sista året. Då läser man också 30 poäng på masternivå.

Mer än en tredjedel av alla civilekonomer är verksamma inom tillverkning samt parti- och detaljhandel. Banker, försäkringsbolag, bostadsföretag, finansbolag och konsultverksamhet är andra stora arbetsområden. Ytterligare en grupp arbetar inom stat och kommun, många av dem inom skatteförvaltningen, de statliga affärsverken och kommunala bolag. Nationalekonomer, som är specialiserade på samhällsekonomi, är främst anställda i den offentliga sektorn och i finansbranschen. En stor del av civilekonomerna och ekonomerna arbetar med budgetering och ekonomisk planering, marknadsföring och försäljning, redovisning och revision samt utredningsarbete.