Försäkringar för dig som egenföretagare

Du som är egenföretagare omfattas alltid av vår inkomstförsäkring, olycksfallsförsäkring samt försäkring vid allvarlig sjukdom. Dessutom ingår ytterligare försäkringar under dina tre första månader som medlem.

Läs mer om vilka olika försäkringar som ingår. Nedan kan du läsa mer om de försäkringar som är speciellt anpassade efter din situation som egenföretagare.

Teckna andra medlemsförsäkringar

Försäkring vid allvarlig sjukdom för egenföretagare

Det här är en fristående försäkringslösning. Den påverkar inte sjukpenning eller andra traditionella sjukförsäkringar som egenföretagare ofta har tecknat. Det betyder att du kan ha flera såna försäkringar och få ersättning från alla. Försäkringen träder i kraft när en läkare ställt diagnos på en av de sjukdomar som ingår i försäkringen, vilket är tjugo av de vanligaste och allvarligaste sjukdomarna. När diagnosen är ställd betalas försäkringsbeloppet på 72 000 kronor ut skattefritt till dig som har tecknat försäkringen. Försäkringen gäller till och med den månad du fyller 65 år. Försäkringen ingår i ditt medlemskap hos oss.

Här kan du läsa fullständiga villkor för försäkringen

Olycksfallsförsäkring för egenföretagare

Utöver försäkring vid allvarlig sjukdom ingår även en olycksfallsförsäkring i ditt medlemskap. Den innebär att du är försäkrad under arbetstid samt under din färd till och från jobbet. Försäkringen gäller även utomlands om du är på tjänsteresa. Om du skulle drabbas av ekonomisk eller medicinsk invaliditet kan du få upp till 200 000 kronor i ersättning. Försäkringen gäller till och med den månad du fyller 65 år. Försäkringen ingår i ditt medlemskap.

Här kan du läsa fullständiga villkor för försäkringen

Företagsförsäkring

Som medlem hos oss kan du teckna en specialanpassad företagsförsäkring hos Folksam. Den är speciellt framtagen för dig som är egenföretagare och har en årsomsättning på upp till tio miljoner kronor.

Företagsförsäkringen innehåller bland annat:

  • Egendomsförsäkring
  • Ansvarsförsäkring
  • Ansvarsförsäkring vid ren förmögenhetsskada
  • Rättsskydd
  • Tjänstereseförsäkring
  • Skydd mot och hjälp vid eventuell ID-stöld

Så tecknar du företagsförsäkring

Läs mer och teckna din företagsförsäkring på Folksams hemsida »

Där kan du även läsa om hur du kan stärka ditt skydd med kompletterande försäkringar.

Vem kan teckna företagsförsäkring?

Du som är medlem hos oss och har ett företag med en årsomsättning på upp till 10 miljoner kronor kan teckna företagsförsäkringen.

Se fler försäkringar