Föräldrapenning för dig som egenföretagare

Föräldrapenning får du för att kunna vara hemma med ditt barn i stället för att arbeta. Även du som är egenföretagare kan få föräldrapenning.

Föräldrapenning för dig som har aktiebolag

Du som har ett aktiebolag räknas som anställd i ditt eget bolag. Det betyder att din föräldrapenning grundas på den lön du tagit ut från bolaget. Det finns dock ett maxbelopp för hur mycket du kan få per dag på sjukpenningnivå. Om du tar ut lön lägre än ett visst belopp eller om du inte tar ut någon lön alls kan du ändå få föräldrapenning.

Föräldrapenning för dig med enskild firma

Du som har enskild firma kan få föräldrapenning grundad på din beräknade inkomst av näringsverksamhet. Om ditt företag är i uppstartsfasen kanske du inte har hunnit få så mycket i beräknad inkomst. Därför får du under de första 24 månaderna minst lika mycket i föräldrapenning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha fått. Om du efter de första 24 månaderna ännu inte har någon beräknad inkomst kan du ändå få föräldrapenning.

Hur ansöker jag om föräldrapenning?

Du ansöker om föräldrapenning via Försäkringskassans hemsida. Där kan du även läsa mer om alla villkor samt hur mycket pengar du kan få.
Läs mer på Försäkringskassans sida.