Rörliga löner – resultatlön och bonus

Resultatlön eller bonus kan vara ett bra sätt för att få sina medarbetare att öka motivationen och fokusera på ett eller flera tydliga mål.

Vad bör jag tänka på när rörliga löner införs?

  • När din organisation överväger införandet av rörliga löner bör ni fundera på:
  • Vad är målet med resultatlönesystemet?
  • Varför kan målet inte uppnås med vanliga, fasta löner?
  • Vilka ska omfattas? Hur ska målet tydliggöras för alla berörda?
  • Vilka blir effekterna på grupper som eventuellt inte berörs? Är systemet förutsägbart för medarbetaren? Är kriterierna för den rörliga lönen objektivt mätbara?
  • Hur går det till om systemet ska avvecklas? Vad händer då?
  • Hur påverkar resultatlönen arbetsgivarens bedömning av den enskildes kompetens och prestation vid den årliga lönerevisionen? Riskerar individens prestation och ansvar att få mindre vikt på den fasta lönen?

Vår uppfattning är att resultatlönen måste vara förutsägbar för den enskilde medarbetaren. Det betyder att den måste grundas på objektivt mätbara kriterier. Resultatandelen bör i allmänhet inte överstiga 15-20 procent av den totala lönen, med undantag för de grupper som traditionellt har resultatbaserad lön. För högre chefer kan andelen dock vara väsentligt högre. Tänk på att den fasta lönen alltid måste vara så stor att medarbetaren kan leva på den om resultatlönen uteblir.

Vår uppfattning även är att resultatlöner inte hör hemma i myndighetsutövande verksamhet. Det är svårt att sätta upp rimliga mål och riskerna för negativa effekter är generellt för stora.

 Här kan du läsa mer om olika typer av rörlig lön.