Balans i livet för dig som är chef

Som chef behöver du ha kunskap om hur du själv undviker att drabbas av stressrelaterad ohälsa, men också hur du kan skapa en organisation som främjar medarbetarnas hälsa. Du behöver kunskap om människors behov och förutsättningar, eftersom brist på kunskap kan bli ett hot mot organisationens lönsamhet och effektivitet.

Hur ska jag som chef agera?

Som chef är du en förebild för dina medarbetare. Dina medarbetare kommer inte att lyssna på vad du säger om du inte uppträder på det sätt du förespråkar. Medarbetarna kommer att agera utifrån hur kulturen uttrycks via handling. En sönderstressad chef speglar ofta hälsokulturen på arbetsplatsen och är ingen bra förebild i arbetet för att skapa en bra arbetsmiljö.

Tänk på att inte se hälsofrämjande aktiviteter som kostnader i tid och pengar. Medarbetare som mår bra höjer produktiviteten. Hälsoarbetet kan förebygga kostnader som till exempel långtids- och korttidslöner, förlorad produktion, vikarier och omorganisationer till följd av frånvaro.

Vad kan jag som chef göra för att förebygga ohälsa?

Det behöver inte vara krångligt att sätta in aktiviteter för att skapa en organisation som motarbetar stressrelaterad ohälsa. Du kan till exempel:

  • Ha tydliga mål för verksamheten och tydliga krav på medarbetarna så att de vet vad som förväntas av dem.
  • Tillämpa arbetsmiljölagen och förordningen om systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Låta medarbetarna få andrum efter intensiva arbetsperioder. Det motarbetar inte bara stressrelaterad ohälsa utan ger även tid för reflektion, vilket är en förutsättning för kreativitet och nytänkande.
  • Ge uppskattning och bidra till ett öppet och bra arbetsklimat.
  • Se till att medarbetarna får bra kompetensutveckling så att den gynnar både företaget och individen.

Vill du veta mer om hur du kan förebygga ohälsa?

Här har vi samlat tips på hemsidor där du kan läsa mer om hur du som chef kan förebygga stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen.