Digital chefsskola

För dig som är chefsmedlem hos oss erbjuder vi en digital chefsskola. Det är en interaktiv utbildning som passar både dig som har varit chef ett tag och dig som är ny i din roll.

Utbildningen är uppdelad i tre delar:

  1. Leda sig själv
  2. Leda andra
  3. Leda verksamheten

Under utbildningens gång skapar du en handlingsplan som reflekterar just din situation. Dessutom kan du skriva ut övningar och checklistor som du har gjort. Tillsammans med din handlingsplan blir detta ett material som du kan använda dig av även efter utbildningens slut.

Virtuellt team

Under utbildningen blir du tilldelad ett virtuellt team att leda. Teamet är utformat utifrån DISC, vilket är en modell för olika kommunikationsstilar.

Virtuella teamet DISC

Kurstillfällen

Utbildningen pågår under två månader, totalt är utbildningen cirka sex timmar lång, uppdelad i 19 kapitel. Du jobbar på distans men deltar i fyra gemensamma utbildningstillfällen då du följer en webbsändning och också kan chatta och ställa frågor till ledarutvecklare.

Om du inte kan vara med vid något utbildningstillfälle kommer sändningen att spelas in och skickas till dig i stället.

Vill du delta i chefsskolan?

Nästa kursomgång startar den 5 februari och pågår till den 9 april. Anmäl dig här>>