Skadligt bruk

Här hittar du information om hur du som arbetsgivare ska agera när en anställd har problem med skadligt bruk av till exempel alkohol eller spel.

Skadligt bruk, tidigare ofta kallat missbruk, omfattar till exempel:

  • alkohol
  • läkemedel
  • spel
  • narkotika
  • överdriven träning
  • shopping
  • sociala medier

Som arbetsgivare är du skyldig att utforma en alkohol- och drogpolicy samt att ha en handlingsplan för när eventuella problem uppstår. Det är i första hand du som chef som ansvarar för att uppmärksamma och ta itu med problemen, men varje medarbetare har också ett medmänskligt ansvar. 

Du kan få information, råd och hjälp att hitta rätt vård på Vårdguidens hemsida.
Länk till Vårdguidens hemsida.

Även Alna kan ge råd, stöd och utbildning i frågor som rör skadligt bruk i arbetslivet.
Länk till Alnas hemsida.