Organisatorisk och social arbetsmiljö

Den organisatoriska arbetsmiljön handlar om de krav som ställs på arbetstagarna och vilka resurser och befogenheter som finns för att utföra arbetet. Den sociala arbetsmiljön handlar om hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss, socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Under våren 2016 förstärkte Arbetsmiljöverket reglerna för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. De gav då ut en ny föreskrift, Organisatorisk och social arbetsmiljö. Med den preciserade Arbetsmiljöverket vilka sociala och organisatoriska faktorer som ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. De nya reglerna berör tre områden;

  1. arbetsbelastning,
  2. arbetstid samt
  3. kränkande särbehandling.

Läs Arbetsmiljöverkets föreskrift om ohälsa på arbetsplatsen här.