Hot och våld

Som arbetsgivare är du skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att förebygga att de anställda utsätts för ohälsa och olycksfall. Här hittar du information om hur du kan jobba med detta.

Arbetsgivare som bedriver verksamhet där det kan finnas risk för hot och våld är skyldiga att förebygga riskerna. Det regleras särskilt i Arbetsmiljöverkets skrift om våld och hot i arbetsmiljön. Det är viktigt att de anställda samarbetar med arbetsgivaren kring säkerhetsfrågor, till exempel genom att informera om brister och risker som de ser. Även skyddsombuden har en nyckelroll i skyddsarbetet. 
Läs mer om Arbetsmiljöverkets skrift om våld och hot. 

Inom statlig sektor har Partsrådet arbetat fram ett stöd för att kunna systematisera arbetet kring hot och våld på statliga arbetsplatser.
Läs mer om hot på jobbet på Partsrådets sida. 

Inom landstingskommunala sektorn driver parterna gemensamt föreningen Sunt arbetsliv som arbetar med att ta fram information och verktyg för lokala parter i deras arbetsmiljöarbete.
Läs mer på Sunt arbetslivs sida.