Gränslöst arbete

Moderna tekniska lösningar har gjort att förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Medarbetarna har möjlighet att själva organisera sitt arbete i tid och rum, vilket medför ett större ansvar för att arbetsuppgifterna genomförs.

Det handlar dessutom ofta om arbetsuppgifter som kan vara svåra att sätta gränser för, till exempel när de är tillräckligt väl utförda och kan avslutas. Risken för att arbetsbelastningen ökar är stor, vilket gör att även risken för ohälsa blir större. Samtidigt kan tekniska lösningar göra det möjligt att uppnå en bättre balans mellan arbete och privatliv. En ökad möjlighet att själv påverka och styra sitt eget arbete ses ofta som positivt ur hälsosynpunkt.

I ljuset av detta är det därför viktigt att du som arbetsgivare tillsammans med den anställde tar ett gemensamt ansvar för att uppnå en positiv flexibilitet. Du kan göra det genom tydliga mål och gränser för arbetet samt en högre grad av återkoppling till den anställde. Medarbetaren kan ta ansvar genom att hitta sin egen strategi för att hantera flexibiliteten, organisera sitt arbete samt sätta egna gränser.