Diskriminering

Diskriminering och trakasserier är en viktig organisatorisk och social arbetsmiljöfråga som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Diskrimineringslagen utgår från att alla människor har lika värde och rättigheter. Ur ett arbetsmiljöperspektiv handlar det om att arbetsplatsen ska vara öppen och inkluderande för alla. Här kan du läsa mer om vad diskrimineringslagen innebär.
Läs mer om diskrimineringslagen här.